Ekstra

Edusmiehet kartalla

Valtiopäiville 1863-1864 kokoontui yhteensä noin 165 aatelissäädyn, 33 papiston, 38 porvariston ja 47 talonpoikaissäädyn edustajaa. Kaikki edustajat olivat miehiä.

Jos kartta ei näy, katso se Google Maps-palvelussa

Edusmiesten kasvokuvat: Museovirasto / Albert Heikel, Eugen Hoffers, Nikolaj W.P. Michaelis, Daniel Nyblin; Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto / R.W. Ekmanin maalaus

​Edusmiesten alueellinen jakautuminen

• Edusmiesten ja varsinkin aatelisten kotipaikat painottuivat Etelä-Suomeen ja lounaisrannikolle
• Porvariston edusmiehiä tuli etenkin rannikon tapulikaupungeista, joilla oli oikeus ulkomaankauppaan
• Talonpoikien Tuomas Poikela Rovaniemeltä oli valtiopäivien pohjoisin osallistuja, Anders Blomqvist Ahvenanmaan Sundista läntisin
• Nykyisin Venäjään kuuluvilta luovutetuilta alueilta saapui 23 edustajaa, heistä neljä pääkaupunki Pietarista