​Mistä valtiopäivillä päätettiin

Valtiopäivät sai lopulta käsiteltäväkseen 50 keisarilta saatua armollista esitystä, joita tämä oli hahmotellut avajaispäivän puheessaan. Määrä oli suuri, sillä käsiteltäviä asioita oli ehtinyt kertyä yli puolen vuosisadan ajan.

Nykypäivän katsannossa valtiopäivien keskeisimpiä saavutuksia oli maalaiskuntien itsehallinnon uudistamiseen tähtäävän asetuksen kannattaminen. Sen perusteella paikallinen itsehallinto alkoi siirtyä seurakunnilta kunnille.

Toinen keskeinen kysymys oli säätyjen erioikeuksien purkaminen. Aatelisto luopui vanhasta yksinoikeudestaan asuttamiensa tilojen maiden eli säterimaan omistamiseen. Papisto puolestaan peräytyi syntyperäoikeudestaan, joka oli varannut kirkolliset virat hiippakunnittain niiden papeille ja opettajille. Paloviinakysymyksen ratkaisu kosketti erityisesti talonpoikaistoa, joka joutui luopumaan oikeudestaan viinan kotipolttoon. Uudistuksen seurauksena siirryttiin viinan teolliseen valmistukseen.

Säädyt keskustelivat paljon myös painovapauskysymyksistä. Vapauden ajan loppuvaiheessa painovapaus oli perustuslain suojaama, mutta vuonna 1829 keisari antoi sensuuriasetuksen, jonka jälkeen lehdistö oli ennakkosensuurin alaista. Valtiopäivätyön ansiosta ennakkosensuurista luovuttiin kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen palattiin entiseen sensuurikäytäntöön.

Valtiopäivillä myönnettiin varoja kansakoulujen perustamiseen. Keisari oli jo pitempään suosinut kansanopetuksen kehittämistä, jonka toteutuksesta vastasi Uno Cygnaeus. Suomalaislapsilla oli jatkossa aikaisempia sukupolvia paremmat mahdollisuudet hankkia perustaitoja ja -tietoja omalla kielellään.

Valtiopäivillä 1863-1864 käsitellyt armolliset esitykset (myöhemmin hallituksen esitykset)

Nro 1 Naimattoman naisen täysivaltaisuus
Nro 2 Muutoksia ja lisäyksiä holhoojahoitoa koskevaan lakiin
Nro 3 Kiinteän omaisuuden oston ja maaomaisuuden rasitteiden karsiminen
Nro 4 Ritariston ja aatelin säterimaan omistamista koskevan etuoikeuden kumoaminen
Nro 5 Eräiden lainhuutoja koskevien määräysten uudistaminen
Nro 6 Tilojen lohkominen ja maan osittaminen rälssi- ja perintötiloista
Nro 7 Vesijohdot ja vesilaitokset
Nro 8 Eläinrääkkäyksen kriminalisointi
Nro 9 Rakennuskaaren muuttaminen
Nro 10 Maan pakkolunastuksen järjestäminen
Nro 11 Osakeyhtiöt ja kommandiittiyhtiöt
Nro 12 Uuden rikoslain perusteet
Nro 13 Rangaistuskäytännön osittainen uudistaminen
Nro 14 Kirkkorangaistusten muuttaminen
Nro 15 Asetus lapsenmurhasta ja abortista
Nro 16 Asetus taposta ilman hengen riiston tarkoitusta
Nro 17 Asetus kaksintaistelusta
Nro 18 Asetus väärästä ilmiannosta ja muusta kunnianloukkauksesta
Nro 19 Rauhoitusasetus maan rautateille, kanaville ja lennätinlaitoksille
Nro 20 Kihlakunnan lautamiesten asettaminen ja palkkaus
Nro 21 Välikäräjien pitäminen siviiliasioissa ja vähäisissä riita-asioissa
Nro 22 Ehdotus kirkkolaista maan evankelis-luterilaisille seurakunnille
Nro 23 Opettajien syntyoikeuden kumoaminen
Nro 24 Papiston palkkaamisen perusteet
Nro 25 Merilain uudistus
Nro 26 Kunnallishallinto maalla
Nro 27 Kaupunkien kunnallishallinnon uudelleenjärjestäminen
Nro 28 Henkiverokäytäntöjen uudistaminen
Nro 29 Salpietariveron lakkauttaminen
Nro 30 Asetus leimaverosuostunnasta
Nro 31 Varojen määrääminen kansakoulujen asettamiseen
Nro 32 Suomen Pankin hallitus ja hoito
Nro 33 Valtiolaina, jolla Viipurin läänin lahjoitusmaiden talonpojat voivat ostaa itselleen asumansa tilat
Nro 34 Veroparselien muuttaminen
Nro 35 Poismuuttamista vastaan niskoittelevien lampuotien maanomistajalle aiheuttamien haittojen minimointi
Nro 36 Huojennus alioikeuksien velvollisuuteen lähettää puhtaaksi kirjoitettu kappale tuomiokirjoista hovioikeuteen
Nro 37 Virkamiesten lakkautuspalkka
Nro 38 Paloviinan valmistus ja myynti
Nro 39 Tilojen rauhoittamista koskevan lain muuttaminen
Nro 40 Metsästysasetuksen uudistaminen
Nro 41 Kalastuselinkeinon kohentaminen
Nro 42 Helpotukset maanomistajien hollikyydin ja tie- ja siltarakennuksia koskeviin velvollisuuksiin
Nro 43 Kaupan ja elinkeinovapauden laajentaminen
Nro 44 Vapaa jyväkauppa
Nro 45 Yksityispankkien asettaminen
Nro 46 Vaakoja, mitta-astioita ja maan mittoja koskevat muutokset
Nro 47 Vapaudettomat ihmiset ja kansalaisvapauksien menettäminen
Nro 48 Isäntien ja palkollisten palkkaussääntö
Nro 49 Vakuus Hypoteekkiyhdistyksen ulkomaiselle lainalle
Nro 50 Painovapausasetus​