Mustavalkoinen valokuva, jossa senaatin jäsenet istuvat pitkän pöydän ääressä totisina.

Kuva: Mechelinin senaatti ensimmäisessä istunnossaan 5.12.1905.

​Demokratian polku 4

Senaatti, sittemmin Valtioneuvosto

Keisarin käskystä pääkaupunki siirrettiin vuonna 1812 Turusta Helsinkiin lähemmäksi Pietaria. Keisarikunnan arkkitehtuuri esikuvanaan Senaatintorin itäpuolelle nousi korttelinkokoinen senaatintalo, nykyinen valtioneuvoston linna. Antiikin Roomaa mukailevien holvien ja pylväiden siimeksessä työskenteli Suomen oma keskushallinto, jonka toiminta ennen säännöllistä valtiopäivätoimintaa oli maan monipuolisen kehittämisen edellytys. Vaatimattomien puutalojen keskelle nousseessa palatsissa työskenteli Suomen senaatti eli hallitus ja sen alainen keskushallinto ministeriöineen ja alaisine virastoineen. Kansalaisia palveltiin sata vuotta samassa korttelissa.

Suomen itsenäistymisen myötä keskushallinto otti käyttöönsä muita rakennuksia ja niiden nimet vaihtuivat. Nykyään entisessä Senaatissa toimivat yksinomaan valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö ja oikeuskanslerin virasto.

Valtioneuvosto eli maan hallitus muodostetaan eduskuntavaalien tuloksen perusteella ja sen tulee nauttia eduskunnan luottamusta. Pääministeri johtaa valtioneuvoston toimintaa ja huolehtii valtioneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta.