6. Eduskuntaa äänestää lakiesityksestä täysistunnossa

Lakiehdotuksen toinen käsittely voi tapahtua aikaisintaan kolmen päivän kuluttua ensimmäisestä käsittelystä. Käsittelyn pohjana on lakiehdotuksen sisällön osalta ensimmäisessä käsittelyssä hyväksytty lakiteksti.

Toisessa käsittelyssä laki hyväksytään tai hylätään – sen sisältöä ei enää tässä vaiheessa voi muuttaa. Jos kansanedustajat eivät ole yksimielisiä laista, siitä äänestetään.

Tavallisen lain hyväksymiseen tai hylkäämiseen riittää yksinkertainen enemmistö äänistä. Kaikista lakiesityksistä ei äänestetä, jos eduskunta on yksimielinen niiden hyväksymisestä.

Sen sijaan perustuslailla on erityismenettely. Hyväksytty lakiehdotus jätetään lepäämään vaalien ylitse tai julistetaan kiireelliseksi viiden kuudesosan enemmistöllä annetuista äänistä. Vaalien jälkeen kokoontuvan eduskunnan on hyväksyttävä lepäämään jätetty lakiehdotus kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä.


Seuraava vaihe: 7. Presidentti vahvistaa eduskunnan hyväksymän lain