7. Presidentti vahvistaa eduskunnan
hyväksymän lain

Eduskunnan hyväksymä laki vahvistetaan hallituksen eli valtioneuvoston yleisistunnossa ja presidentin esittelyssä. Uusi laki julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa.

Presidentti voi myös jättää lain vahvistamatta, jolloin se palautetaan eduskuntaan. Uudessa eduskuntakäsittelyssä laki on hyväksyttävä muuttamattomana tai hylättävä.

Jos eduskunta hyväksyy lain uudestaan, se tulee voimaan ilman presidentin vahvistusta. Jos eduskunta ei hyväksy lakia, se katsotaan rauenneeksi.


Seuraava vaihe: 8. Hallinto toimeenpanee voimaan tulleen lain