5. Lakiesityksestä käydään täysistunnossa
keskustelu

Lakiesitys palaa valiokunnasta eduskunnan täysistuntoon aina kahteen eri käsittelyyn. Käsittelyn pohjana on valiokunnan mietintöön sisältyvät ehdotukset. Mietinnössä voidaan poiketa hallituksen ehdotuksista merkittävästikin. Valiokunta voi myös ehdottaa, että lakiehdotukset osittain tai kokonaan hylätään.

Ensimmäisessä täysistuntokäsittelyssä käydään yleiskeskustelu, päätetään lain sisällöstä ja hyväksytään lain pykälät.

Ensin käydään yleiskeskustelu, jonka jälkeen lakiehdotus tai lakiehdotukset otetaan yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Yksityiskohtaisen käsittelyn aikana tehdään mahdolliset valiokunnan mietinnöstä poikkeavat ehdotukset.

Täysistunnossa eduskunta voi myös lähettää mietinnön suureen valiokuntaan, mistä se palaa jatkettuun ensimmäiseen käsittelyyn.


Seuraava vaihe: 6. Eduskunnan taysistunto päättää