3. Kansanedustajat evästävät valiokuntaa lähetekeskustelussa

Täysistunnon lähetekeskustelussa kansanedustajat antavat evästystä valiokunnalle, johon lakiesitys lähetetään käsiteltäväksi. Tavanomaisesti hallituksen ministeri, jolle asia kuuluu, esittelee asian eduskunnalle täysistuntosalissa.

Tässä keskustelussa ei vielä tehdä päätöksiä lain sisällöstä. Puhemiesneuvosto ehdottaa ja täysistunto päättää, mihin valiokuntaan lakiesitys lähetetään.


Seuraava vaihe: 4. Valiokunta laatii mietinnön lakiehdotuksesta