4. Valiokunta laatii mietinnön lakiehdotuksesta

Valiokunnissa tapahtuu kansanedustajien keskeisin työ, sillä kaikki lakiesitykset valmistellaan valiokunnissa.

Valiokunta hankkii tietoja lakihankkeesta kuulemalla asiantuntijoita, esimerkiksi lakiesitystä valmistelleita virkamiehiä ja virastojen sekä etu- ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Asiantuntijat kertovat, mitä vaikutuksia lailla heidän mielestään on.

Kun valiokunta on kuullut asiantuntijoita ja keskustellut esityksestä, valiokunta päättää, mitä mieltä se on hallituksen esityksestä. Valiokunta voi päätöksessään esittää, että laki hyväksytään sellaisenaan. Valiokunta voi myös esittää muutoksia lakiin tai jopa esittää sen hylkäämistä.

Valiokunnassa hallituksen esityksiä muokkaavat yhdessä sekä hallitus- että oppositioryhmien kansanedustajat.

Lähes kaikki eduskunnan päätökset tehdään valiokunnissa laadittujen mietintöjen pohjalta. Valiokuntien käsittelyyn tulevat hallituksen esitykset, valtion talousarvio, EU-asiat, kansanedustajien tekemät lakialoitteet ja erilaiset valtioneuvoston kertomukset ja selonteot.

Valiokunnan työn tulokset – mietinnöt ja lausunnot – ovat julkisia. Kokoukset sen sijaan eivät ole julkisia, jotta edustajat voivat luottamuksellisesti keskustella, neuvotella ja sopia asioista. Juuri valiokunnissa kansanedustajat perehtyvät lakiesityksiin ja pohtivat niiden hyötyjä ja haittoja. Laajoissa lakihankkeissa kuullaan myös muiden valiokuntien näkemyksiä asiasta. Valiokuntien lausunnot ovat toiselle valiokunnalle annettuja kirjallisia kannanottoja. 

Valiokunnan valmistelutyö päättyy mietintöön, jossa se esittää asiasta näkemyksensä ja perustelunsa sekä ehdottaa täysistunnolle, mitä eduskunnan tulisi asiasta päättää. Mietinnön pohjalta lakiesityksen käsittelyä jatketaan eduskunnan täysistunnossa.

Eduskunnassa on 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä erityisesti EU-asioita käsittelevä suuri valiokunta. Jokainen kansanedustaja on jäsenenä jossakin valiokunnassa.

Valiokunnan kokoonpano vastaa eduskuntaryhmien voimasuhteita, eli suurin puolue saa eniten edustajia valiokuntiin ja pienin vähiten. 


Seuraava vaihe: 5. Lakiesityksestä käydään täysistuntokeskustelu