​​​​​​​Saavutettavuusseloste

Eduskunta haluaa taata kaikille yhdenvertaisen mahdollisuuden asioida sähköisissä palveluissaan ja on sitoutunut tekemään digipalvelunsa saavutettavaksi, kuten laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 määrää. Tämä seloste koskee eduskunnan verkkopalvelua (eduskunta.fi)  ja se on laadittu 16.9.2020. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Palvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen. Sivustolla on ei-saavutettavaa sisältöä, jota ei ole vielä ehditty muuttaa saavutettavaksi kohtuuttoman rasitteen vuoksi. 

Verkkopalveluiden saavutettavuuden parantaminen on ollut eduskunnassa osa verkkoviestinnän kokonaisvaltaista kehittämistä vuodesta 2019 lähtien. Saavutettavuuspuutteiden korjaaminen jatkuu ja on osa päivittäistä ylläpito- ja kehitystyötä myös tulevaisuudessa. 

Tavoitteenamme on kehittää verkkopalvelua niin, että kriittiset saavutettavuuspuutteet täyttyisivät vuoden 2020 loppuun mennessä. Tiedostojen osalta teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kun tiedostoja päivitetään, niiden suuresta määrästä johtuen. Koulutamme henkilöstöä tuottamaan sisältöä saavutettavasti ja seuraamme sivuston saavutettavuuden tilaa. Kehitämme verkkopalvelua yhdessä järjestelmätoimittajan ja saavutettavuusasiantuntijoiden kanssa.

Ei-saavutettava sisältö

Kriittiset puutteet

 • ​Verkkosivuston rakenne ei mahdollista sitä, että yksittäiset sivut olisivat löydettävissä sivustolta useammalla kuin yhdellä tavalla. (2.4.5 Useita tapoja)
 • Sivuston päänavigaatio ei ole yhtenäinen kaikilla sivuilla, mikä hankaloittaa sivustolla navigoimista. Navigaatio myös muuttuu, jos sivua skaalataan pienemmäksi, mikä voi olla harhaanjohtavaa näkövammaisille käyttäjille ja käyttäjille, jotka käyttävät sivuston selaamiseen avustavaa tekniikkaa. (3.2.3 Johdonmukainen navigointi)
 • Kansanedustajat-sivuilla on haitarielementti, jonka kaikki osat eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. Näppäimistökohdistus ei tavoita Päättyneet jäsenyydet ja eduskuntatehtävät -sisältöä. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Näin eduskunta toimii -sivulla on sosiaalisen median kuvakkeita, jotka eivät ole käytettävissä näppäimistöllä. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Sivuston tekstiä ei voi suurentaa mobiilinäkymässä. (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen)
 • Sivuston hyppää sisältöön -linkki toimii huonosti avustavalla tekniikalla, kuten ruudunlukijalla. (2.4.1 Ohita lohkot) (3.2.3 Johdonmukainen navigointi)
 • Sivustolla on sisältöä, jota ei ole sijoitettu maamerkkien sisälle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet) 
 • Osa sivuston pdf -tiedostoista ei täytä saavutettavuusvaatimuksia. ​​(1.3.1 Informaatio ja suhteet) (1.4.1 Värien käyttö) (1.4.3 Kontrasti) (1.4.5. Tekstiä esittävät kuvat) (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö) (2.4.2 Sivuotsikot​) (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)
 • Sivustolla on visualisointeja, joilla ei ole vaihtoehtoisia tekstejä. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)​

Vakavat puutteet

 • ​Sivuston alavalikko ei ole näkyvissä kaikilla sivuilla, eikä alavalikko myöskään ole yhtenäinen sivuston kaikilla sivuilla. Tämä hankaloittaa sivustolla navigoimista etenkin avustavalla tekniikalla. (3.2.3 Johdonmukainen navigointi)
 • Linkkipolku ei ole näkyvissä sivuston kaikilla sivuilla, mikä hankaloittaa sivustolla navigoimista. (3.2.3 Johdonmukainen navigointi)
 • Sivustolla on sivuja, joissa kohdistusjärjestys ei toimi oikein. Esimerkiksi Kansanedustajien kuvat -sivulla näppäimistökohdistus kohdistuu pelkästään edustajan nimilinkkiin. Edustajien kuvista puolestaan puuttuu näkyväkohdistus. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo) (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Sivustolla on kuvia, esimerkiksi kuvakkeita, joilta puuttuu vaihtoehtoinen teksti. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
 • Sisällön muotoilemiseen on käytetty HTML-koodia. Tämä saattaa vaikuttaa sisällön jäsentämiseen avustavaa tekniikkaa käytettäessä. (1.3.1 Informaatio ja suhteet) (1.4.12 Tekstin välistys)
 • Sivuston navigaatio-linkeissä on käytetty virheellisesti aria-attribuuttia, joka ilmoittaa avustavan tekniikan käyttäjälle nykyisestä sivusta. Tämä hankaloittaa sivustolla navigointia. (3.2.3 Johdonmukainen navigointi) (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Ruotsinkielisillä ja englanninkielisillä sivuilla navigaation aria-label -tekstit ovat suomenkielisiä, mikä hankaloittaa sivuston ymmärtämistä avustavalla tekniikalla. (3.1.2 Osien kieli)
 • Osa kenttien kuvauksista ja nimilapuista on englanninkielisiä, mikä hankaloittaa sivuston käyttämistä avustavalla tekniikalla. (3.1.2 Osien kieli)
 • Sivustolla on käytetty muotoilemiseen div-elementtejä tai CSS-tyylejä semanttisten HTML-elementtien sijaan, mikä hankaloittaa sisällön hahmottamista avustavalla tekniikalla. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)​

Merkittävät puutteet

 • ​Sivustolla on linkkejä, jotka erottuvat vain värin perusteella ja toinen visuaalinen tehoste puuttuu. Tämä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi värisokeille käyttäjille. (1.4.1 Värien käyttö)
 • Sivuston värikontrasti ei ole kaikilta osin riittävä. Riittämätön kontrasti tekstin ja taustan välillä voi aiheuttaa ongelmia näkövammaisille tai värisokeille käyttäjille, sekä myös monille muille käyttäjille. (1.4.3 Kontrasti (minimi)) 
 • Sivustolla on sisältöä, joka ei ole responsiivista ja saattaa peittää muuta sisältöä, jos sivun skaalausta pienennetään. Esimerkiksi Esitemateriaalit-sivun video ei skaalaudu, vaan peittää vasemman navigaation, mikä vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä. (1.4.10 Responsiivisuus)
 • Sivuston kielivalintalinkit ovat muotoilultaan identtiset ylävalikon navigaatiolinkkien kanssa, mikä saattaa olla harhaanjohtavaa käyttäjälle. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)
 • Osa sivuston kohdistuselementeistä ei erotu visuaalisesti tarpeeksi selvästi, mikä voi aiheuttaa ongelmia värisokeille tai heikkonäköisille käyttäjille. (2.4.7 Näkyvä kohdistus)
 • Sivustolla on sivuja, joissa samaa linkkitekstiä käytetään linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin, mikä vaikeuttaa sivustolla navigointia. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Osasta sivuston iFrame-upotuksia puuttuu selite, mikä hankaloittaa avustavalla tekniikalla sisällön ymmärtämistä. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo).
 • Sivustolla on elementtejä, joilla ei ole selitteitä tai nimilappuja, mikä hankaloittaa toimintojen hahmottamista avustavalla tekniikalla. (3.3.2 Nimilaput tai ohjeet) (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivuston valikoissa on käytetty linkkejä painikkeiden sijaan, mikä on harhaanjohtavaa avustavan tekniikan käyttäjille. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo).
 • Ruudunlukijan käyttäjä ei pysty ohittamaan sivuston vasenta navigaatiota. (2.4.1 Ohita lohkot)
 • Hakutoimintoa käytettäessä näppäimistöllä ei pääse suoraan hakutuloksiin, vaan näppäimistökäyttäjän on käytävä läpi esimerkiksi kaikki hakusuodattimet. (2.4.1 Ohita lohkot)​

Vähäiset puutteet

 • ​Jos sivun tekstiä suurennetaan osa sivuston otsikoiden teksteistä saattaa katketa ja sivulle mahtumaton osa piilotetaan kolmen pisteen taakse. Otsikon tekstin saa näkyviin sitä klikkaamalla, mutta toiminto saattaa vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä. (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen) (3.1.4 Lyhenteet)
 • Sivuston hakukentästä puuttuu näkyvä ohjeistus esimerkiksi: kirjoita hakusana tai hae sivustolta. (3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)
 • Hakutoiminnon suodatinvalikossa ei ole nimilappuja, joiden avulla ruudunlukijan käyttäjä saisi ohjeistuksen valikon käyttämisestä. (3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)
 • Kohdistusjärjestys ei ole looginen sivuston etusivun alaosassa, mikä hankaloittaa sivuilla navigoimista avustavalla tekniikalla. (2.4.3 Kohdistusjärjestys)
 • Näppäimistökäyttäjä ei pysty ohittamaan osalla sivuista Twitter-syötteitä, mikä hankaloittaa sivuston käyttöä. (2.4.1 Ohita lohkot)
 • Sivuston tiedotteissa esiintyvät aihealue-nostot muistuttavat ulkoasultaan painikkeita, mikä saattaa olla käyttäjälle harhaanjohtavaa. (1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet)
 • Sivulistausten alla olevat sivunumerot näyttävät ulkoasultaan linkeiltä, mutta vain osa sivunumeroista on linkkejä. Nykyisen sivun numero ei ole toiminnaltaan linkki, mikä voi olla käyttäjälle harhaanjohtavaa. (1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet) (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen).
 • Sisällön otsikkohierarkia ei ole johdonmukainen kaikilla sivuston sivuilla, mikä hankaloittaa avustavalla tekniikalla sisällön jäsentämistä. (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)
 • Sivuston kaikkia maamerkkejä ole nimetty johdonmukaisesti. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)
 • Sivustolla on käytetty ID-attribuutteja harhaanjohtavasti. Kaikki ID-attribuutit eivät ole yksilöllisiä. (4.1.1 Jäsentäminen)
 • Sivuilla on tyhjiä otsikko-elementtejä, jotka häiritsevät sivuston käyttämistä avustavalla tekniikalla. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)
 • Sivustolla on käytetty vierekkäisiä linkkejä, jotka johtavat samalle kohdesivulle, mikä hidastaa sivuston käyttöä näppäimistöllä. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Osassa sivuston otsikoista on turhia HTML-attribuutteja, mikä hankaloittaa sivuston käyttämistä avustavalla tekniikalla. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)
 • Osasta sivuston linkkiteksteistä puuttuu maininta siitä, että linkistä latautuu tiedosto. Linkkiteksteissä ei ole myöskään ilmoitettu latautuvan tiedoston kokoa. (2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
 • Tiedotteet-sivuilla​ on sivupohjassa turha aria-label teksti (sivun kuva), jonka ruudunlukija lukee, vaikka sivulla ei olisi käytetty kuvaa. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Suositukset

 • ​Jos sivuston tekstiä suurennetaan 400 %, teksti ei mahdu sivulle, mikä vaikeuttaa sisällön ymmärtämistä. (1.4.4 Tekstin koon muuttaminen).
 • Sivustolla on linkkejä, jotka aukeavat uuteen ikkunaan. Tästä ei ole kuitenkaan ilmoitettu linkkitekstistä, mikä saattaa olla harhaanjohtavaa etenkin ruudunlukijan käyttäjälle. (3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)
 • Jos sivuston tekstin välistystä suurennetaan, alavalikon linkit eivät erotu selkeästi toisistaan. (Tekstin välistys 1.4.12). (1.4.8 Visuaalinen esitystapa)​

Palaute ja yhteystiedot

Sinulla on oikeus pyytää vaihtoehtoisia versioita sisällöstä, joka ei ole saavutettava. Voit pyytää vaihtoehtoisia versioita tai kysyä meiltä palvelun saavutettavuudesta palautelomakkeen kautta. Vastaamme palautteisiin ja kysymyksiin 14 vuorokauden kuluessa. Siinä tapauksessa, että emme pysty ratkaisemaan asiaa kahden viikon sisällä, otamme sinuun yhteyttä. Voimme ilmoituksesta jatkaa vastausaikaa enintään kahdella viikolla.

Täytäntöönpano

Mikäli pyyntöäsi ei vahvisteta tai käsitellä vaaditussa määräajassa, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle:​

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

Sivusto: saavutettavuusvaatimukset.fi

Sähköposti: saavutettavuus@avi.fi

Puhelin: +358 (0) 295 016 000