Seuraava täysistunto keskiviikkona 7. jouluku​ut​a klo 14

Äänestyksiä luonnonsuojelulain sisällöstä. Hallitus vastaa välikysymykseen maatalouden kriisistä.

Seuraa istuntoa suorana verkkolähetyksenä​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tiedotteet

 

 

Suuri valiokunta kuuli useita ministereitä EU-kokousten allahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Suuri-valiokunta-kuuli-useita-ministereita-EU-kokousten-alla.aspxSuuri valiokunta kuuli useita ministereitä EU-kokousten alla2.12.2022 14.15.00
Eduskunta hyväksyi lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ulkomaalaisillehttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunta-hyvaksyi-lain-sosiaali-ja-terveydenhuollon-jarjestamisesta-ulkomaalaisille.aspxEduskunta hyväksyi lain sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ulkomaalaisille2.12.2022 11.45.00
Eduskunta hyväksyi yrittäjäeläkelain ja lääkehuoltolain sisällöthttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunta-hyvaksyi-yrittajaelakelain-ja-laakehuoltolain-sisallot.aspxEduskunta hyväksyi yrittäjäeläkelain ja lääkehuoltolain sisällöt2.12.2022 11.15.00
Puolustusvaliokunta: Ulkomaalaisten kiinteistökaupat tiukempaan syyniinhttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puolustusvaliokunta-Ulkomaalaisten-kiinteistokaupat-tiukempaan-syyniin.aspxPuolustusvaliokunta: Ulkomaalaisten kiinteistökaupat tiukempaan syyniin2.12.2022 10.30.00
Eduskunta kävi lähetekeskustelut selonteosta oikeudenhoidosta ja mm. esityksestä hyvinvointialueiden rahoituksestahttps://www.riksdagen.fi/FI/tiedotteet/Sivut/eduskunta-kavi-lahetekeskustelua-selonteosta-oikeudenhoidosta-ja-mm-esityksesta-hyvinvointialueiden-rahoituksesta.aspxEduskunta kävi lähetekeskustelut selonteosta oikeudenhoidosta ja mm. esityksestä hyvinvointialueiden rahoituksesta1.12.2022 23.15.00

Valtiopäiväasiat ja -asiakirjat

​​

Ajankohtaisten selontekojen eduskuntakäsittely​​​​

Eduskunta käsitteli kevään aikana kahta ajankohtaisselontekoa, jotka liittyivät turvallisuusympäristön muutokseen ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Eduskunta päätti 17.5. yhtyä valtioneuvoston kantaan, jonka mukaisesti Suomi hakee Pohjois-Atlantin liiton (North Atlantic Treaty Organisation, Nato) jäsenyyttä. Lisäksi eduskunta edellyttää, että se saa ajantasaisesti tietoa jäsenyyshakemuksen käsittelyn etenemisestä.

Lisätietoa ajankohtaisselontekojen eduskuntakäsittelystä​.

​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajat​


Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan vaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskunnassa edustajat kuuluvat eduskuntaryhmiin. Suomi on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon mukaisesti.

Täysistunnot


Täysistunnot lähetetään suorina verkkolähetyksinä eduskunnan verkkopalvelussa. Suullinen kyselytunti on aina torstaisin klo 16. Täysistunto on poliittisen keskustelun tärkeimpiä areenoja.

V​aliokunnat


Eduskunnan päätökset valmistellaan valiokunnissa. Eduskunnassa on 16 pysyvää erikoisvaliokuntaa ja erityisesti EU-asioita koordinoiva suuri valiokunta. Jokainen valiokunta käsittelee sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita.

Valtion talousarvio​

Lisää tietoa valtion talousarviosta.

Eduskunta päättää budjetista.​​​

EU-asiat eduskunnassa​

Eduskunnalla on vahva rooli Euroopan unionin päätöksenteossa.​

Kansainvälinen toiminta​

Kansanedustajat työskentelevät parlamenttien välisissä järjestöissä.​​​

Eduskunnan tehtävät​

Tutustu eduskunnan toimintaan ja eduskunnan keskeisiin tehtäviin.​

Puhemiehistö​

Lisää tietoa puhemiehistä.

Eduskunnan työtä johtavat eduskunnan​ puhemies sekä varapuhemiehet.​​​

Eduskunnan kirjasto

Lisää tietoa kirjastosta.

Tietoa eduskunnasta, oikeudesta ja yhteiskunnasta.

Lakien säätäminen

Parleu2019.fi

Eduskunnan tärkein t​ehtävä, lakien säätäminen, tap​ahtuu täysistunnossa.​​

Uusi tietopaketti

Lisää tietoa tietopaketista.

Lakihankkeen tietopaketti: Kiinteistönomistuksen valvonta.

Avoin data​

Lisää tietoa Avoin data -palvelusta.

Palvelu sisältää valtiopäiväasiakirjat vuodesta 2015. Palvelussa myös digitoidut valtiopäiväasiakirjat vuosilta 1907−2000.

Nuorten eduskunta​

Nuorten eduskunta -sivustolle kootaan eduskuntaan liittyvää opetusaineistoa kouluja varten.

Opastetut kierrokset​

Lisää tietoa eduskunnan opastetuista kierroksista

Eduskunnassa järjestetään opastettuja vierailuja.​

Medialle

Lisää tietoa median työskentelystä eduskunnassa.

Tietoa ja ohjeita median edustajille eduskunnassa työskentelystä. Päivitetty 1.3.2022.​​