Käyttöehdot

(päivitetty 1.7.2020) 

Eduskunnan täysistuntojen verkkolähetysten kuvasignaalin sekä äänisignaalin käyttöoikeudet

Verkkolähetysten käyttö (täysistuntolähetykset, eduskunnan tuottamat muut aineistot – mm. valiokuntien avoimet ja julkiset kuulemiset)

Eduskunnan tuottaman kuvasignaalin ja äänisignaalin vapaa levitys ja käyttö ilman muokkausta. 

Suoran lähetyksen kuvasignaalin tuottajana tulee mainita YLE silloin, kun Yleisradio toteuttaa suoran televisioinnin eduskunnan täysistunnosta. Muulloin kuvasignaalin tuottaja on eduskunta.   

Eduskunnan tuottamiin täysistuntojen suoriin lähetyksiin sekä tallenteisiin saa myös luoda verkkolinkkejä vapaasti. Täysistuntojen verkkolähetysaineistoista saa tehdä vapaasti kopioita ja valmistaa kappaleita seuraavin ehdoin:

  • aineiston lähde on mainittu 
  • aineistoa/sisältöä ei ole muokattu tai muutettu eikä irrotettu asiayhteydestä 
  • aineiston yhteydessä ei saa käyttää eduskunnan tunnusmerkkiä, verkkolähetysten graafista ilmettä tai muita tekijänoikeuslain piiriin kuuluvia tunnuksia. Jos eduskunnan aineistoa on kopioitu sivulle, jossa on myös muuta aineistoa, sivulla ei saa luoda mielikuvaa, että eduskunta on hyväksynyt tämän muun aineiston tai muutoinkaan vastaa siitä.


Eduskunnan verkkolähetysten kuva- ja äänisignaalin jakaminen (ns. upotuskoodit)

Eduskunta on ottanut käyttöön uuden verkkolähetysten julkaisu- ja jakelukokonaisuuden, jonka tuottajana toimii Flik Media Group Oy.

Lisätiedot eri lähetystoimintojen upotuskoodeista ovat osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/fi/upotuskoodit/​

 
Yhteystiedot
Lisäkysymykset ja palautteet:
verkkolahetys@eduskunta.fi


 
Eduskunnan internet-aineistojen käyttö

Eduskunnan www-sivuilla oleva sisältö, niin teksti-, ja kuva- kuin äänimateriaalikin on tekijänoikeuslain suojaamaa.

Tekijänoikeutta ei kuitenkaan ole tekijänoikeuslain mukaan:

1) lakeihin ja asetuksiin;

2) muihin Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) ja ministeriöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista annetun lain (189/2000) mukaan julkaistaviin päätöksiin, määräyksiin ja muihin asiakirjoihin;

3) valtiosopimuksiin ja muihin vastaaviin kansainvälisiä velvoitteita sisältäviin asiakirjoihin;

4) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen päätöksiin ja lausumiin;

5) viranomaisen tai muun julkisen toimielimen 1–4 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista tekemiin tai teettämiin käännöksiin.

Verkkosivuilta löytyviä valtiopäiväasiakirjoja voi siten kopioida ja muokata edelleen vapaasti.


Lisätiedot: Eduskunnan viestintä