EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 107/2005

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 13.12.2005

Lähetetty valtioneuvostolle: 23.12.2005

Lausumat

HE 107/2005 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kasvavien lääkekustannusten hillitsemiseen tarvittavat toimenpiteet kokonaisvaltaisesti yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijatahojen (esimerkiksi lääketeollisuus, apteekit, potilasjärjestöt) kanssa ja valmistelee selvityksen perusteella tarvittavat lääkelain ja lääkekorvausjärjestelmän muutosehdotukset.

HE 107/2005 - Lausuma 2

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida nikotiinivalmisteiden myynnin laajentamisen vaikutuksia käytännössä. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota jakeluun, valvontaan sekä muutoksen kokonaisvaikutuksiin. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa selvityksen toimenpiteistä vuodelta 2006 annettavan toimintakertomuksen yhteydessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
02.12.2005

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 32/2005 vp

Pvm

23.12.2005

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 196/2005 vp

Hallituksen kertomukset ja kertomuksiin liittyvät mietinnöt ja lausunnot

Pvm

30.03.2007

Hallituksen kertomus

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006 K 4/2007 vp

Valmistunut

29.05.2007

Mietintö / Lausunto

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 4/2007 vp