HE 119/1995

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
HE 119/1995

Hallituksen esitys eduskunnalle kansaneläkejärjestelmän uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 28.11.1995

Lausumat

HE 119/1995 - Lausuma 1

Valiokunta: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että kansaneläkkeiden ja työeläkkeiden yhteensovituksella aiemmin hoidettu työkyvyttömyyseläkekäytäntöjen yhdenmukaisuus turvataan tarkoituksenmukaisilla järjestelyillä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
16.11.1995

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 21/1995 vp

Pvm

28.11.1995

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan vastaus EV 121/1995 vp

​​​​