M 10/2013

EDUSKUNNAN HYVÄKSYMÄT LAUSUMAT
M 10/2013

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Lausuman / lausumien hyväksyminen

Hyväksytty täysistunnossa: 12.12.2014

Lähetetty valtioneuvostolle: 19.12.2014

Lausumat

M 10/2013 - Lausuma 1

Valiokunta: Suuri valiokunta

Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viivytyksettä valmistelemaan esityksen tasa-arvoisen avioliittolain edellyttämistä muutoksista tarvittaviin muihin lakeihin ja antaa esityksen eduskunnan käsiteltäväksi 31.12.2015 mennessä.

Asiakirjat

Pvm Mietintö
20.11.2014

Lakivaliokunnan mietintö LaVM 14/2014 vp

03.12.2014

Suuren valiokunnan mietintö SuVM 2/2014 vp

Pvm

19.12.2014

Eduskunnan vastaus/kirjelmä

Eduskunnan kirjelmä EK 41/2014 vp