HE 107/2005

laiksi lääkelain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 08.09.2005 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.09.2005

Käsittely päättynyt 02.12.2005 StVM 32/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

06.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Hyvän Mielen Apteekit ry:n lausunto

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Lauri Tenhunen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- tutkimusprofessori Elina Hemminki, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

- asiantuntijalääkäri Pekka Koivisto, Kansaneläkelaitos

- pääjohtaja Pekka Puska, Kansanterveyslaitos

- asiantuntijalääkäri Kristiina Patja, Kansanterveyslaitos (K)

- tutkimuspäällikkö Juhani Pennanen, Kilpailuvirasto (K)

- osastopäällikkö Erkki Palva, Lääkelaitos (K)

- ylilääkäri Pirkko Paakkari, Lääkelaitos

Jatkettu I käsittely

07.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö

- edunvalvontajohtaja Sirpa Rinta, Lääketeollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Mika Käyhkö, Rinnakkaislääketeollisuus ry (K)

- toiminnanjohtaja Sini Eskola, Suomen Proviisoriyhdistys ry

- varapuheenjohtaja Jonna Mortensen, Suomen Proviisoriyhdistys ry

11.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Suomen Sydänliitto ry:n kirjallinen kannanotto

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääsihteeri Jouko Vasama, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry (K)

- järjestöjohtaja Riitta Muotka, Hengitysliitto Heli ry (K)

- sosiaali- ja terveyspoliittinen sihteeri Riitta Koivuneva, Suomen Diabetesliitto (K)

- edunvalvonta-asiamies Marja Eronen, Suomen Reumaliitto ry (K)

- ylilääkäri Matti Rautalahti, Suomen Syöpäyhdistys

13.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö

- sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Reijo Kärkkäinen, Suomen Apteekkariliitto

- farmaseuttinen johtaja Sirpa Peura, Suomen Apteekkariliitto (K)

- puheenjohtaja Inka Puumalainen, Suomen Farmasialiitto

- farmaseuttinen johtaja Harri Ovaskainen, Suomen Farmasialiitto (K)

- asiamies Nora Juvonen, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

21.10.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- sihteeri, ylilääkäri Anne Pietinalho, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry (K)

- varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen, Suomen Lääkäriliitto ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Tapio Rytilä, Apteekkien Työnantajaliitto

- farmakologian professori Esa R. Korpi, Helsingin yliopisto

- ylilääkäri Risto Mäkinen, Kehräsaaren klinikka Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kannanottonsa toimittaneet: Lääkärit tupakkaa vastaan -verkosto DAT, Suomen ASH ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Terveys-Hälsan ry, Terveyden edistämisen keskus

10.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Erikoistutkija Meri Koivusalon lausunto

- vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Heli Siukonen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- pääsihteeri Sinikka Rajaniemi, lääkkeiden hintalautakunta (K)

- dosentti, OTT Marjut Salokannel, (K)

18.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Antidopingtoimikunnan ADT ry:n lausunto, Kansaneläkelaitoksen tilastoja

22.11.2005

Merkitty saapuneeksi

- Päivittäistavarakauppa ry:n lisälausunto

24.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

25.11.2005

Yleiskeskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön lisämuistiot

Pyydetty lausunto:

- Lausuntopyyntö voimaantulosäännösten osalta - PeV

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.11.2005

Yksityiskohtainen käsittely

30.11.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

01.12.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

II käsittely

02.12.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 32/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 12.09.2005

Käsittely päättynyt 17.11.2005 PeVL 49/2005 vp

Käsittely päättynyt 30.11.2005 PeVL 56/2005 vp

Käsittelyvaiheet

13.09.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ennakkokäsittely

23.09.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Järvinen, sosiaali- ja terveysministeriö

- ylilääkäri Terhi Hermanson, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- professori Ilkka Saraviita, (K)

- professori Juha Karhu, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

28.09.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

25.10.2005

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

26.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Lääkelaitoksen lausunto STM:lle 18.5.2005

Yleiskeskustelu

- 25.10.2005 esitelty lausuntoluonnos

27.10.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kilpailuviraston lausunto StV:lle 6.5.2005

Merkitty saapuneeksi

- korjattu lausuntoluonnos

15.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

16.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- korjattu lausuntoluonnos

17.11.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 49/2005 vp

29.11.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

29.11.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Juha Karhu, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsinevan kirjallinen lausunto

Jatkettu I käsittely

30.11.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 56/2005 vp