HE 145/2003

vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2003 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 55/2003 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 26.11.2003

Käsittely päättynyt 09.12.2003 VaVM 39/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

21.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

25.11.2003

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

- HE 55/2003 vp

28.11.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

28.11.2003

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

09.12.2003

Valmistunut:

- VaVM 39/2003 vp