HE 225/2004

laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 09.11.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 15.03.2006 StVM 7/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

22.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Helsingin kaupungin sosiaaliviraston asiantuntijan kirjallinen kannanotto

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Markku Helin, oikeusministeriö (K)

- tulosaluejohtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (K)

Jatkettu I käsittely

24.02.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- lastenkodin johtaja Marjatta Klemola, Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit

- johtaja Matti Salminen, Sippolan Koulukoti (K)

- Kimmo Käärmelahti, Käärmelahden perhekoti (K)

09.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, (K)

- lääninsosiaalitarkastaja Marjatta Aittolahti, Länsi-Suomen lääninhallitus (K)

- neuvotteleva lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto (K)

15.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Martti Kemppainen, Lastensuojelun Keskusliitto (K)

- toiminnanjohtaja Jari Ketola, Perhehoitoliitto ry (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Sami Mahkonen, (K)

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö

05.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Matti Kaivosoja, Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (K)

- asiantuntija Pia-Liisa Heiliö, Pelastakaa Lapset ry (K)

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijalausunto

20.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Maini Kosonen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Käsittely

07.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- Sosiaali- ja terveysministeriön vastine

09.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.03.2006

Jatkettu valmistava keskustelu

14.03.2006

Yksityiskohtainen käsittely

15.03.2006

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 7/2006 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 10.11.2004

Käsittely päättynyt 24.02.2006 PeVL 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

11.11.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Jatkettu I käsittely

08.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- professori Teuvo Pohjolainen, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

15.12.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Eeva Kangasniemi, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen, (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

Käsittely

24.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2006 vp