HE 266/2004

laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 15.12.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 58/2005 vp TPA 33/2005 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 17.01.2005

Käsittely päättynyt 08.06.2005 HaVM 10/2005 vp

Käsittelyvaiheet

01.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston kirjallinen lausunto.

Jatkettu I käsittely

06.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö, lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- ylitarkastaja Hanna Vuojela, valtiovarainministeriö (K)

- vt. viestintäneuvos Juhapekka Ristola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- tiedustelupäällikkö Sami Rakshit, Tullihallitus (K)

07.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Ari-Matti Nuutila,

- professori Kaarlo Tuori, (K)

12.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist, oikeusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Mika Kättö, sisäasiainministeriö (K)

- poliisikomentaja Jukka Riikonen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- ma. päällikkö Kari Rantala, liikkuva poliisi (K)

- rikosylitarkastaja Sanna Palo, keskusrikospoliisi (K)

- ylitarkastaja Martin Westerlund, suojelupoliisi (K)

- ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman, suojelupoliisi (K)

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Hannu Sainio, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- puheenjohtaja Kari Hietala, Poliisikoulun oppilaskunta (K)

Merkitty saapuneeksi

- Poliisi-, ulosotto-, syyttäjä- ja maistraattilakimiesten edunvalvontajärjestö PUSH ry:n ja Poliisin lääninjohdon viranhaltijat ry:n kirjalliset lausunnot.

20.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- johtava kihlakunnansyyttäjä Christian Lundqvist, Suomen Syyttäjäyhdistys ry (K)

- hallituksen jäsen, käräjätuomari Mikko Saleva, Käräjäoikeustuomarit ry (K)

21.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Lauri Vuorivirta, tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

- varautumispäällikkö Kari Wirman, FiCom ry edustaen myös Elisa Oyj:tä (K)

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi

- Valtiokonttorin ja Suomen Punainen Risri ry:n kirjalliset lausunnot.

29.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisoikeusasiamies Ilkka Rautio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Juha Haapamäki, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Verohallituksen kirjallinen lausunto.

03.05.2005

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 33/2005 vp

12.05.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

24.05.2005

Merkitty saapuneeksi

- sisäasiainministeriön täydennetty vastine ja sisäasiainministeriön muistio 18.5.2005.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

26.05.2005

Epävirallinen keskustelu

27.05.2005

Epävirallinen keskustelu

31.05.2005

Epävirallinen keskustelu

01.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Asiantuntijoiden kuuleminen

- insinööri Pekka Rissanen, suojelupoliisi

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 58/2005 vp

03.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi alustava mietintöluonnos, asiakirja A 4 §.

07.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

- Merkittiin valiokunnalle jaetuksi mietintöluonnos, joka esiteltiin.

08.06.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 20.12.2004

Käsittely päättynyt 14.04.2005 PeVL 11/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- Liikenne- ja viestintäministeriölle

21.12.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

03.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- poliisijohtaja Kimmo Hakonen, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Timo Riissanen, Rajavartiolaitoksen esikunta (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Kirsi Neiglick, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Jatkettu I käsittely

31.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- professori Martin Scheininin kirjallinen lausunto

08.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- lausuntoluonnos

12.04.2005

Yleiskeskustelu

- 8.4.2005 esitelty lausuntoluonnos

14.04.2005

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 11/2005 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 16.12.2004

Käsittely päättynyt 29.04.2005 LaVL 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

04.02.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

09.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Keijo Suuripää, sisäasiainministeriö (K)

- rikosylitarkastaja Marko Viitanen, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos (K)

- terrorismin torjuntayksikön päällikkö Paavo Selin, suojelupoliisi (K)

- ylitarkastaja Astrid Geisor-Goman, suojelupoliisi (K)

- valtionsyyttäjä Jorma Äijälä, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Jatkettu I käsittely

15.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erityisasiantuntija Kirsi Neiglick, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Asianajajaliiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Viestintäviraston kirjallinen lausunto.

16.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen tohtori Pasi Pölönen, (K)

15.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

28.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

29.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 6/2005 vp