HE 273/2009

kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 04.02.2010 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 04.02.2010 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 04.02.2010 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita: LA 120/2010 vp TPA 47/2010 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 05.02.2010

Käsittely päättynyt 25.02.2011 TaVM 49/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

07.05.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 7/2010 vp

08.09.2010

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- TPA 47/2010 vp

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

07.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

- ympäristöneuvos Markus Alapassi, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

- aluejohtaja Risto Pietilä, Geologian tutkimuskeskus (K)

- yli-insinööri Anne-Mari Lähde, Turvatekniikan keskus Tukes (K)

- johtava asiantuntija Esko Ruokola, Säteilyturvakeskus STUK (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Miessinmaan kyläyhdistys ry (K)

- Kulta Prospektor Oy (K)

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Sami Koivula, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (K)

- ympäristöneuvos Mika Seppälä, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- ympäristölakimies Meeri Myllykangas, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- ylitarkastaja Mikko Lukkarinen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- toimitusjohtaja Aulikki Kiviranta, Maanomistajien Arviointikeskus Oy (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen mineraalistrategia

14.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Timo Kotkasaari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- puheenjohtaja Veli-Matti Tarvainen, Kaivannaisteollisuus ry (K)

- lakiasiantuntija Casper Herler, Kaivannaisteollisuus ry

- puheenjohtaja Harri Siitonen, Suomen Kaivosyrittäjät ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Perä, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja Markus Ekberg, Endomines Oy (K)

- tiimin johtaja Kimmo Viertola, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

- maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos (K)

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Metallinjalostajat ry (K)

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

15.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kullankaivaja Antti Peronius, Lapin Kullankaivajain Liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys (K)

- asianajaja Sakari Niemelä, Suomen Asianajajaliitto (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Janne Metsämäki, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- alue- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Lauri Korkeaoja, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- lakimies Marketta Rosti, Metsähallitus (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Saamelaiskäräjät (K)

- Akava ry (K)

- Kainuun-Koillismaan maanmittaustoimisto (K)

20.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- Paliskuntain yhdistyksen lisäselvitys 18.10.2010

21.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 20.10.2010

22.10.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 21.10.2010

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 32/2010 vp

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Päivi Rantakoski, Turvatekniikan keskus Tukes (K)

- ylitarkastaja Timo Regina, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- johtaja Pentti Pekkala, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

- vastaava työehtosihteeri Kauno Koskela, Metallityöväen Liitto ry

- toiminnanjohtaja Tuija Nummela, Maanomistajain Liitto ry (K)

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sodankylän kunta (K)

- Lapin liitto (K)

- Nordkalk Oy Ab (K)

29.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Vesa Majamaa, (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- teollisuusneuvos Alpo Kuparinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

09.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Sodankylän kunnan lisäselvitys 9.11.2010

16.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Pohjois-Suomen AVI 9.11.2010, Lapin Kullankaivajain Liitto 10.11.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tapio Määttä, Itä-Suomen yliopisto (K)

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

19.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 17.11.2010

24.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- Metallityöväen Liitto ry:n lisäselvitys 19.11.2010 TEM:n lisäselvitys 22.11.2010, Kaivannaisteollisuus ry:n lisäselvitys 23.11.2010

25.11.2010

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 25.11.2010

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.11.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Jarmo Viima, (K)

03.12.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen,

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Kaivannaisteollisuus ry:n lisäselvitys 2.12.2010

13.01.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Fiskars Oyj Abp (K)

- Jarmo Viima, (K)

- professori Jarno Tepora, (K)

- kullankaivaja Mika Telilä, (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- Kuntaliiton lisäselvitys 12.1.2011, MMM:n lisäselvitys 12.1.2011, EK:n lisäselvitys 12.1.2011

18.01.2011

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitykset 17.1.2011

19.01.2011

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 120/2010 vp

08.02.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Finanssivalvonta (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

09.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- TEM:n lisäselvitys 7.2.2011

15.02.2011

Merkitty saapuneeksi

- Selvitysmies Tom Niemen raportti 11.2.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- kullankaivaja Jukka Kela, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Mietintöluonnos 15.2.2011

16.02.2011

Keskusteltiin asiasta.

18.02.2011

Yleiskeskustelu

22.02.2011

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 22.2.2011

25.02.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 49/2010 vp

Suuri valiokunta

Saapunut: 05.02.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 04.02.2010

Käsittely päättynyt 21.10.2010 PeVL 32/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Kari Kuusiniemi, (K)

- oikeustieteen tohtori Anne Kumpula, (K)

18.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jäsen Heikki Paltto, saamelaiskäräjät (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Vesa Majamaa, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

07.05.2010

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Mikael Hidén, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

29.09.2010

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

14.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

20.10.2010

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Erillinen ratkaiseva käsittely

21.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 32/2010 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 05.02.2010

Käsittely päättynyt 05.05.2010 YmVL 7/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.03.2010

Keskusteltiin asiasta.

18.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Anja Liukko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- kaivosylitarkastaja Pekka Suomela, työ- ja elinkeinoministeriö

- ympäristöneuvos Markus Alapassi, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jari Salila, oikeusministeriö (K)

23.03.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintoneuvos, oikeustieteen tohtori Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus (K)

- tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, Geologian tutkimuskeskus GTK (K)

- vanhempi tutkija Tytti Kontula, Suomen ympäristökeskus (K)

- ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Tiina Kämäräinen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- diplomi-insinööri Mari Heikkinen, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- luonnonsuojeluasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

06.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yhteysjohtaja Maiju Hyry, Lapin liitto (K)

- ympäristölakimies Leena Eränkö, Suomen Kuntaliitto (K)

- toimitusjohtaja Pekka Perä, Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (K)

- lakiasiainjohtaja Veli-Matti Tarvainen, Yara Suomi Oy (K)

- pääsihteeri Olavi Paatsola, Kaivannaisteollisuus ry

- kullankaivaja, FM Antti Peronius, Lapin Kullankaivajain Liitto ry (K)

- ohjelmajohtaja Martti Palviainen, Kainuun Etu Oy (K)

- pääsihteeri Leo Stranius, Luonto-Liitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kaivosyrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- hallintoneuvos Kari Kuusiniemen laatima lisäselvitys.

07.04.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Timo Kotkasaari, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Päivi Rantakoski, Turvatekniikan keskus (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toimitusjohtaja, OTK Aulikki Kiviranta, Maanomistajien arviointikeskus Oy (K)

- tutkija Mika Flöjt, Lapin yliopisto (K)

- kansalaisaktivisti Tuomo Tormulainen, Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike (K)

13.04.2010

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys.

20.04.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.04.2010

Keskusteltiin asiasta.

29.04.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

04.05.2010

Jatkettu valmistava keskustelu

05.05.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 7/2010 vp