HE 29/2004

WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen

Ministeriö: Opetusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.03.2004 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 23.03.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 23.03.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 28/2004 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.03.2004

Käsittely päättynyt 16.06.2005 SiVM 7/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

23.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

- hallitusneuvos Jorma Waldén, opetusministeriö

- tekijänoikeustoimikunnan päätoiminen sihteeri Anna Vuopala, opetusministeriö

25.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

25.03.2004

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

01.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- viestintäneuvos Ismo Kosonen, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Anssi Kartila, tullihallitus

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus

15.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Elokuvatuottaja Lasse Saarinen, Av-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry

- toiminnanjohtaja Arto Alaspää, Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry

- puheenjohtaja Leif Lindblad, Suomen elokuvatoimistojen liitto ry

- toimitusjohtaja Pekka Rislakki, Kopiosto ry

- johtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry

- lakimies Lottaliina Lehtinen, Suomen Muusikkojen Liitto ry

- toiminnanjohtaja Maria Rehbinder, Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

20.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Marit Hohtokari, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry

- toiminnanjohtaja, varatuomari Antti Kotilainen, Tekijäoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

- Internet-tarkastaja, OTK Ilkka Vuorenmaa, Tekijäoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

- puheenjohtaja Vesa Artman, Suomen peliohjelmisto- ja multimediatallenneyhdistys Figma ry

23.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Kerstin Rinne, SanomaWSOY Oyj

- työehtoasiamies Lauri Kerosuo, Suomen Journalistiliitto - Finlands Journalistförbund ry

- toiminnanjohtaja Päivi Liedes, Suomen Kirjailijaliitto ry (K)

27.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakiasiain päällikkö Kirsi-Marja Okkonen, Yleisradio Oy

- teollisoikeusjohtaja Ilkka Rahnasto, Nokia

- puheenjohtaja Risto Ryti, Gramex ry

- apulaisjohtaja Lauri Kaira, Gramex ry

- toimitusjohtaja Katri Sipilä, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

- lakiasiainjohtaja Satu Kangas, Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

- johtaja Valtteri Niiranen, Viestinnän Keskusliitto

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera

- lakimies Tiina Ryhänen, Elisa Oyj

07.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Jarmo Malkavaara, Taiteen keskustoimikunta

- ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto

- lakimies Eero Vartio, Näkövammaisten Keskusliitto ry

- kirjastoalan tekijänoikeustyöryhmän sihteeri Heikki Poroila, Suomen kirjastoseura

- pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen, Suomen museoliitto ry

- erikoistutkija Raija Majamaa, Arkistoyhdistys

- puheenjohtaja Pirjo Hiidenmaa, Suomen tietokirjailijat ry

10.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Ritva Hanski-Pitkäkoski, Mainostajien Liitto

- toimitusjohtaja Sinikka Virkkunen, Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto MTL

- toiminnanjohtaja Pirjo Westman, Suomen Näytelmäkirjailijaliitto ry

- lakimies Elina Mäntylä, Suomen Näyttelijäliitto ry

- toiminnanjohtaja Raimo Söder, Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry

17.09.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- päälakimies Eero Mörä, Alma Media Oyj, edustaen MTV Oy:tä

- päälakimies Pia Huhdanmäki, Swelcom Oy, edustaen Oy Ruutunelonen Ab:tä

- toimitusjohtaja Jyrki Ojala, Suomen Kaapelitelevisioliitto ry

- pk-asiamies Juhani Hopsu, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR

15.03.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 6/2005 vp

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori, Suomen Yrittäjät (K)

- puheenjohtaja Ari Penttilä, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Tommi Saarikivi, Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO ry (K)

29.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- Elektroniikan Tukkukauppiaat ry:n kirjallinen lausunto

31.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varatuomari, pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center (K)

- tekijänoikeusneuvos Viveca Still, opetusministeriö (K)

- lakimies Anita Prusila, Sibelius-Akatemia (K)

- puheenjohtaja Jani Uhlenius, Säveltäjät ja Sanoittajat ELVIS ry

- puheenjohtaja Mikko Heiniö, Suomen Säveltäjät ry

- puheenjohtaja Jorma Hannikainen, Suomen Kirkkomusiikin säveltäjät ry

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Jukka Kemppinen, Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT (K)

- lakiasioiden päällikkö Tytti Peltonen, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry (K)

- puheenjohtaja Reijo Svento, Tekijänoikeuden käyttäjien neuvottelukunta (K)

- puheenjohtaja Ville Oksanen, Electronic Frontier Finland - EFFI ry (K)

- asianajaja Mari Lampenius, Asianajotoimisto Susiluoto Oy (K)

- kustantaja Nina Karjalainen, Kustannusosakeyhtiö Nemo

14.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- OTT Rainer Oesch, Helsingin yliopisto (K)

14.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Kopiosto ry:n kirjallinen lisälausunto 4.4.2005

21.04.2005

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 5/2005 vp

07.06.2005

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön muistio 7.6.2005

08.06.2005

Yleiskeskustelu

15.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

16.06.2005

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

16.06.2005

Valmistunut:

- SiVM 7/2005 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 24.03.2004

Käsittely päättynyt 10.03.2005 PeVL 6/2005 vp

Käsittelyvaiheet

24.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

30.03.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

02.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- tutkija Tuomas Mylly, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch, (K)

15.04.2004

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestintäministeriön kirjallinen lausunto

20.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

I käsittely

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kirkkoneuvos Matti Halttunen, Kirkkohallitus (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Jatkettu I käsittely

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- oikeustieteen kandidaatti Kristiina Harenko, (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

10.02.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

11.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

16.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

18.02.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

08.03.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

10.03.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 6/2005 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 23.03.2004

Käsittely päättynyt 15.04.2005 LaVL 5/2005 vp

Käsittelyvaiheet

24.03.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

21.04.2004

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Jorma Waldén, opetusministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Anssi Kartila, Tullihallitus (K)

- apulaisjohtaja Tuomas Talonpoika, Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys GRAMEX ry (K)

- johtaja Satu Kangas, Viestinnän Keskusliitto (K)

- johtaja Jukka-Pekka Timonen, Kopiosto ry (K)

Jatkettu I käsittely

22.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Lasse Saarinen, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- toiminnanjohtaja Arto Alaspää, AV-tuottajien tekijänoikeusyhdistys Tuotos ry (K)

- projektipäällikkö, varatuomari Antti Kotilainen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus (K)

- Internet-tarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Ilkka Vuorenmaa, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus

- oikeustieteen tohtori, dosentti Rainer Oesch, (K)

22.04.2004

Merkitty saapuneeksi

- Kuvasto ry:n kirjallinen ilmoitus, että se yhtyy Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen lausuntoon.

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Tuomas Mylly, (K)

- professori Kimmo Nuotio, (K)

- oikeustieteen tohtori Ari-Matti Nuutila,

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Viestinnän Keskusliitto ry:n kirjallinen lausunto.

04.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, oikeusministeriö

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

14.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Eeva Lantto, Viestintävirasto (K)

- lakimies Tiina Ryhänen, Elisa Oyj (K)

28.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehitysjohtaja Marja-Liisa Virtanen, TeliaSonera Finland Oyj (K)

14.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

15.04.2005

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 5/2005 vp