HE 3/2012

eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja työsopimuslain muuttamisesta sekä

Ministeriö: Sisäasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 14.02.2012 hallintovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 14.02.2012 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 14.02.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Hallintovaliokunta

Saapunut: 15.02.2012

Käsittely päättynyt 14.06.2012 HaVM 14/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

16.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

27.04.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2012 vp

11.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jutta Gras, sisäasiainministeriö (K)

- poliisitarkastaja Joni Länsivuori, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, Maahanmuuttovirasto (K)

24.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen, työ- ja elinkeinoministeriö

- johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 9/2012 vp

29.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Riitta Wärn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- Akava ry (K)

- Suomen Yrittäjät ry (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

07.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vastine

- ylitarkastaja Tero Mikkola, sisäasiainministeriö (K)

12.06.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

13.06.2012

Yleiskeskustelu

14.06.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVM 14/2012 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 17.02.2012

Käsittely päättynyt 26.04.2012 PeVL 9/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.02.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

09.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tero Mikkola, sisäasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- professori Mikael Hidén, (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

15.03.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää, (K)

Epävirallinen keskustelu

21.03.2012

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

27.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta, Valtakunnansyyttäjänvirasto

- oikeustieteen tohtori Matti Pellonpää,

Epävirallinen keskustelu

20.04.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

24.04.2012

Jatkettu yleiskeskustelu

- täydennetty lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

26.04.2012

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

- täydennetty lausuntoluonnos

Valmistunut:

- PeVL 9/2012 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 15.02.2012

Käsittely päättynyt 16.05.2012 TyVL 9/2012 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

17.02.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Tero Mikkola, sisäasiainministeriö (K)

- hallitusneuvos Raila Kangasperko, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- johtaja Pertti Siiki, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lainsäädäntösihteeri Liisa Vanhala, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Päivi Keskitalo, Vähemmistövaltuutetun toimisto (K)

07.03.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, Maahanmuuttovirasto (K)

- johtaja Kaarina Myyri-Partanen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (K)

- lakimies Inka Douglas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- lainopillinen asiamies Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- Akava ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.03.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Ulla Liukkunen, (K)

28.03.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Vastine

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

27.04.2012

Merkitty saapuneeksi lausunto

- työ- ja elinkeinoministeriön vastine.

03.05.2012

Valmistava keskustelu

16.05.2012

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 9/2012 vp