HE 44/2003

laiksi yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 18.09.2003 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 28.11.2003 TyVM 7/2003 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

10.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö (K)

Jatkettu I käsittely

21.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Pentti Lehmijoki, työministeriö (K)

- pääsihteeri Sari Loijas, valtakunnallinen vammaisneuvosto (K)

23.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Krista Oinonen, ulkoasiainministeriö (K)

- hallitussihteeri Carita Heinänen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- varapuheenjohtaja Daryl Taylor, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO (K)

- tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov, (K)

23.10.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

24.10.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Aini Kimpimäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, (K)

- työmarkkina-asiamies Pauliina Hirsimäki, Kirkon sopimusvaltuuskunta (K)

06.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sopimusvastaava,lakimies Heli Ahokas, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry

- neuvottelupäällikkö Markku Lemmetty, Akava ry

- asiamies Markus Äimälä, Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto TT ry (K)

- asiamies Mila Harju, Palvelutyönantajat ry

- työmarkkina-asiamies Merja Berglund, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Lea Karjalainen, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY (K)

- toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys ry (K)

- puheenjohtaja Tiia Aarnipuu, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry (K)

- varapuheenjohtaja Kaj Heino, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry

- projektiasiantuntija Joonia Streng, Ihmisoikeusliitto ry (K)

- pääsihteeri Taina Riski, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry (K)

- lakimies Thomas Bergman, Pakolaisneuvonta ry (K)

- puheenjohtaja Mauno Lehtinen, Vammaisfoorumi ry (K)

- vammaisasiamies Jaana Huhta, Vammaisfoorumi ry

- puheenjohtaja Ali Qassim, Euroopan rasismin vastainen verkosto ENAR

- hallituksen jäsen Marita Kivelä, Euroopan rasismin vastainen verkosto ENAR

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö

11.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Sarita Friman, romaniasiain neuvottelukunta (K)

- työmarkkinalakimies Lauri Niittylä, Suomen Kuntaliitto (K)

- va. peruspalvelujohtaja Risto Koivunoksa, Vantaan kaupunki (K)

14.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääsihteeri Erik Mickwitz, Svenska Finlands folkting

- saamelaiskäräjien jäsen Ristenrauna Magga, Saamelaiskäräjät (K)

- lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen, Saamelaiskäräjät

- piiripäällikkö Markku Marjamäki, Uudenmaan työsuojelupiiri (K)

- puheenjohtaja Ville Punto, Oikeuspoliittinen yhdistys DEMLA ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Mikko Puumalainen, VATES-säätiö

25.11.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö (K)

Yleiskeskustelu

26.11.2003

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

27.11.2003

Jatkettu yleiskeskustelu

28.11.2003

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVM 7/2003 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.09.2003

Käsittely päättynyt 23.10.2003 PeVL 10/2003 vp

Käsittelyvaiheet

19.09.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

02.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger, työministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen, (K)

07.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- assistentti Juha Lavapuro, (K)

- professori Martin Scheinin, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- Vammaisfoorumi ry:n kirjallinen lausunto

I käsittely

08.10.2003

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

- 2.10. ja 7.10. suoritettujen asiantuntijakuulemisten hyväksyminen

Jatkettu I käsittely

16.10.2003

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

23.10.2003

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 10/2003 vp