HE 52/2013

HE 52/2013

eduskunnalle vuoden 2013 lisätalousarvioksi

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 28.05.2013 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LTA 1-69/2013

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 29.05.2013

Käsittely päättynyt 14.06.2013 VaVM 12/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö (K)

- budjettineuvos Juha Majanen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö

31.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

31.05.2013

Lähetetty jaostoihin asiayhteyden mukaisesti.

07.06.2013

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LTA 1-69/2013 vp

14.06.2013

Yleiskeskustelu

14.06.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 12/2013 vp

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ilpo Nuutinen, valtioneuvoston kanslia (K)

- neuvotteleva virkamies Pekka Kettunen, valtioneuvoston kanslia

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Tiina Ranta-Lassila, sisäsiainministeriö (K)

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

05.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

Verojaosto

07.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talouspäällikkö Jukka Nummikoski, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö

- taloussuunnittelija Tiia Syrjä, valtiovarainministeriö

12.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtioneuvoston kanslia (K)

- Tulli (K)

Maatalousjaosto

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö

29.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Janne Pitkänen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Timo Halonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

05.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Suomen Metsästäjäliitto (K)

07.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- mietintöluonnos

Liikennejaosto

28.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Tuija Päivärinta, liikenne- ja viestintäministeriö

04.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Timo Hiltunen, Liikennevirasto (K)

- budjettineuvos Elina Selinheimo, valtiovarainministeriö

- teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki (K)

13.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Työ- ja elinkeinojaosto

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

31.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj (K)

- varatoimitusjohtaja, Turun telakan johtaja Jari Anttila, STX Finland Oy (K)

- elinkeinopoliittinen asiantuntija Sauli Hievanen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Vesa Vuorenkoski, Akava ry (K)

07.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Asunto- ja ympäristöjaosto

24.05.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

​​​​