HE 6/2013

eduskunnalle laiksi vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.02.2013 ympäristövaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 12.02.2013 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 13.02.2013

Käsittely päättynyt 19.04.2013 YmVM 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

13.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Else Peuranen, ympäristöministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Mikko Holm, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- hallitussihteeri Mari Laurén, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Jussi Holmalahti, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) (K)

- ylitarkastaja Marika Keskinen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) (K)

- asiantuntija Carina Wiik, Teknologiateollisuus ry (K)

Asian ilmoittaminen

13.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.03.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 5/2013 vp

15.03.2013

Valmistava keskustelu

17.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön vastine.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

19.04.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVM 2/2013 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 13.02.2013

Käsittely päättynyt 13.03.2013 PeVL 5/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.02.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

26.02.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, ympäristöministeriö

- neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Sina Uotila, oikeusministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tutkija Janne Salminen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.03.2013

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 5/2013 vp