HE 68/2009

HE 68/2009

laeiksi työntekijän eläkelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan lausuntoa varten

Käsittelyyn liittyy aloitteita:LA 31/2008

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 19.05.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 StVM 20/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

20.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- lakimies Carita Wuorenjuuri, Eläketurvakeskus

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry

- asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

- työmarkkina-asiain päällikkö Merja Hirvonen, Suomen Yrittäjät

- lakimies Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Asian ilmoittaminen

20.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

28.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sosiaali- ja terveysministeriö

- Akava ry

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- Suomen Yrittäjät

Päätetty ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi:

- LA 31/2008 vp

05.06.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TyVL 8/2009 vp

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.06.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVM 20/2009 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 20.05.2009

Käsittely päättynyt 04.06.2009 TyVL 8/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Heli Backman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- vanhempi hallitussihteeri Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

28.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Mervi Takala, Eläketurvakeskus (K)

- ylilääkäri Aki Kaukiainen, Työterveyslaitos (K)

- eläke- ja työura-asioiden päällikkö Kaija Kallinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- asiantuntija, OTK Johan Åström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

- lakimies Jarmo Pätäri, Akava ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

29.05.2009

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry (K)

03.06.2009

Valmistava keskustelu

04.06.2009

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TyVL 8/2009 vp

​​​​