HE 70/2009

HE 70/2009

laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 19.05.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 20.05.2009

Käsittely päättynyt 09.06.2009 VaVM 10/2009 vp

Käsittelyvaiheet

26.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

26.05.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.06.2009

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 11/2009 vp.

02.06.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

09.06.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

Valmistunut:

- VaVM 10/2009 vp

Verojaosto

19.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö

- tutkintapäällikkö Esko Hirvonen, Tullihallitus (K)

26.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Uotila, Alko Oy (K)

- talousjohtaja Minna Alitalo, Alko Oy (K)

- erikoistutkija Esa Österberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto (K)

- Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

- Suomen Kaupan liitto (K)

- Suomen Alkoholijuomakauppayhdistys (K)

29.05.2009

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 11/2009 vp.

02.06.2009

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

05.06.2009

Esitelty verojaoston (VeJ) mietintöluonnos.

09.06.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 20.05.2009

Käsittely päättynyt 28.05.2009 StVL 11/2009 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.05.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.05.2009

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssisihteeri Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Nina Kurki, Tullihallitus

- pääjohtaja Pekka Puska, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- erikoistutkija Esa Österberg, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

- ylitarkastaja Jukka Havula, Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

28.05.2009

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 11/2009 vp

​​​​