LA 14/2003

LA 14/2003

laiksi koululaisten aamu- ja iltapäivähoidosta (Christina Gestrin / r)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 21.05.2003 sivistysvaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 57/2003

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 22.05.2003

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

28.05.2003

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

21.11.2003

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​