M 10/2013

M 10/2013

Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 20.02.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 28.11.2014 suureen valiokuntaan mietintöä varten

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.02.2014

Käsittely päättynyt 20.11.2014 LaVM 14/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

13.03.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Milla Halme, (K)

- aloitteen edustaja Senni Moilanen, (K)

- Helleke Heikkinen, (K)

- Saara Järvelä, (K)

- Nitin Sood, (K)

Käsittely

19.03.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

20.03.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

02.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- esittelijäneuvos Pasi Pölönen, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- lakimies Merike Helander, lapsiasiavaltuutetun toimisto (K)

- kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus (K)

- arkkipiispa Leo, Suomen ortodoksinen kirkko (K)

- neuvontalakimies Torbjörn Sandell, Väestörekisterikeskus (K)

- henkikirjoittaja Heidi Huuhtanen, Helsingin maistraatti (K)

03.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija Eeva Nykänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- lakimies Jean-Tibor IsoMauno, Suomen Kuntaliitto (K)

- lakimies Arto Nikkarinen, Väestöliitto ry (K)

- järjestölakimies Maarit Päivike, Mannerheimin Lastensuojeluliitto (K)

- pääsihteeri Aija Salo, Seksuaalinen tasavertaisuus SETA ry (K)

- varapuheenjohtaja Petra Nysten, Regnbågsankan rf (K)

- toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry (K)

- johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti (K)

- pääsihteeri Olli Joensuu, Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry (K)

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava lakimies Karri Välimäki, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (K)

- johtaja Riitta Hyytinen, Pelastakaa Lapset ry (K)

- toiminnanjohtaja Anu Uhtio, Adoptioperheet ry (K)

- toiminnanjohtaja Anja Ojuva, Interpedia ry (K)

- toiminnanjohtaja Minna Vihavainen, Adopterade Finland rf

- hallituksen jäsen Annika Oldenburg, Adopterade Finland rf (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Asianajajaliitto (K)

- Vuxna internationellt adopterade VIA i Finland rf (K)

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- suunnittelija Arto Jokinen, tasa-arvoasiain neuvottelukunta (K)

- puheenjohtaja Antti Karanki, Trasek ry (K)

- oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Helena Molander, Lasten perusoikeudet ry (K)

- lastenpsykiatri, tutkimusprofessori Tytti Solantaus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- lastenpsykiatri Jari Sinkkonen, (K)

- kliinisen psykologian professori Jarl Wahlström, (K)

- professori Tapio Puolimatka, (K)

23.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen ja kansalaisaloitteen tekijöiden lisäselvitykset

24.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- professori Markku Helin, (K)

- professori Ulla Liukkunen, (K)

- apulaisprofessori Suvianna Hakalehto-Wainio, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

24.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Sateenkaariperheet ry:n ja Helena Molanderin lisäselvitykset

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- väestörekisterikeskuksen lisäselvitys

07.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa/Helsingin hiippakunta (K)

- kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko (K)

- toiminnanjohtaja Esko Matikainen, Suomen Helluntaikirkko (K)

- rehtori Lauri Kotkavuori, Suomen Baptistikirkko (K)

- hallituksen puheenjohtaja Anas Hajjar, Suomen Islamilainen Neuvosto (K)

- tutkimusjohtaja Juha Ahvio, Patmos Lähetyssäätiö (K)

07.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Jehovan todistajien kirje

08.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvontalakimies Torbjörn Sandell, Väestörekisterikeskus

- lakimies Henna Huhtamäki, Kansaneläkelaitos (K)

- tietohallintopäällikkö Paula Sivunen, Keva (K)

- ylitarkastaja Elina Seppälä, Verohallinto (K)

08.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

- Eläketurvakeskus (K)

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö (K)

- Helsingin maistraatti (K)

- Valtiokonttori (K)

- Suomen ortodoksinen kirkollishallitus (K)

22.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- piispa Irja Askola, Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli (K)

- emerituspiispa Eero Huovinen, (K)

22.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän 8.5.2014 kirjelmä

Merkitty saapuneeksi

- Väestörekisterikeskuksen ja Helsingin maistraatin lisäselvitykset.

05.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Mikael Hidén, (K)

- lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö (K)

- hallitussihteeri Annika Juurikko, sosiaali- ja terveysministeriö

- lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, valtiovarainministeriö (K)

05.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

10.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen,

25.06.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

25.06.2014

Valmistava keskustelu

15.10.2014

Merkitty saapuneeksi

- oikeusministeriön lisäselvitys

06.11.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

06.11.2014

Jatkettu valmistava keskustelu

07.11.2014

Yleiskeskustelu

07.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Evankelinen Allianssi ry:n vetoomus.

11.11.2014

Epävirallinen keskustelu

13.11.2014

Merkitty saapuneeksi

- Helsingin kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n ja Interpedia ry:n lisäselvitykset

18.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

19.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

20.11.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVM 14/2014 vp

Suuri valiokunta

Saapunut: 28.11.2014

Käsittely päättynyt 03.12.2014 SuVM 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Käsittely

03.12.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

03.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Antti Leinonen, oikeusministeriö (K)

03.12.2014

Valmistunut:

- SuVM 2/2014 vp