Täysistunnon pöytäkirja 102/2003 vp

PTK 102/2003 vp

102. PERJANTAINA 28. MARRASKUUTA 2003 kello 13

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

 

Matti Ahde /sd:

Herra puhemies! Eduskunta on päättämässä kaikessa hiljaisuudessa merkittävästä lakimuutoksesta, joka liittyy talousarviolain muuttamiseen, näin ymmärsin. Haluan todeta tässä yhteydessä, että parlamentaarisen budjettivallan käytön ja talousvalvonnan kannalta katsottuna tämä talousarviolain muutosesitys ja siirtyminen tilinpäätösmenettelyyn ja tilinpäätöskäytäntöön jo vuoden 2004 aikana on merkittävä ja historiallinen muutos. Samalla todennäköisesti tämä tulee vaikuttamaan eduskunnan parlamentaarisen talousvalvonnan organisaation uudelleenjärjestämiseen. Tätähän puhemiesneuvoston tekemällä päätöksellä paraikaa selvitetään.

Minä halusin käyttää tämän puheenvuoron, että ei se vahingossa vaan pääse menemään huomiotta ohi, koska ollaan tekemässä suomalaista parlamentaarista historiankirjoitusta.

Keskustelu päättyy.