Täysistunnon pöytäkirja 103/2003 vp

PTK 103/2003 vp

103. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

20) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämän lakiesityksen sisältämä asia on ensimmäisen kerran hyväksytty täällä eduskunnassa vuonna 1993, jolloin maa oli vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Silloinen Ahon hallitus sääti tämän raippaveron, joka itse asiassa taitaa olla viimeinen sen aikaisista voimassa olevista raippaveroista.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta, jonka toimialaan tämä kuuluu, on ainakin viitenä vuonna vaatinut, että laki pitää säätää pysyväksi ja siinä yhteydessä, että itse asiassa tämä raippavero voitaisiin poistaa. Tämä kanta lukee nyt tässä valiokunnan mietinnössä, jonka pohjalta tätä käsittelyä nyt käymme. Mietinnössä toki lukee myöskin vaatimus siitä, että tämä laki itse asiassa ei ole perusteltu.

Tällä perusteella ehdotan, että lakiehdotus hylätään.

Minna Sirnö /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Virtasen esittämää hylkäysehdotusta.

Keskustelu päättyy.