Täysistunnon pöytäkirja 103/2003 vp

PTK 103/2003 vp

103. TIISTAINA 2. JOULUKUUTA 2003 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

19) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

 

Eero  Akaan-Penttilä  /kok:

Arvoisa puhemies! Lyhennän ja teen ainoastaan ponsiehdotuksen, joka on jaettu vastalauseemme 1 liitteenä valiokunnan mietinnössä. Se tarkoittaa sitä, että budjettiin varataan koko vuodelle riittävät varat erityiskorvattavuusmenoihin käytettäviksi.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän ehdotusta.

Keskustelu päättyy.