Täysistunnon pöytäkirja 122/2002 vp

PTK 122/2002 vp

122. TIISTAINA 22. LOKAKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi poliisin hallinnosta annetun lain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

 

Juha  Korkeaoja  /kesk:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että päiväjärjestyksen tämä kohta pannaan pöydälle eduskunnan tämän viikon perjantain istuntoon.

Toinen varapuhemies:

Kun ed. Korkeaoja on ehdottanut asian pöydällepanoa, pannaan asia työjärjestyksen 57 §:n mukaan pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyy.