Täysistunnon pöytäkirja 122/2002 vp

PTK 122/2002 vp

122. TIISTAINA 22. LOKAKUUTA 2002 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

42) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

 

Pentti  Tiusanen  /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä asia on nyt toisessa käsittelyssä, ja kello on kohta jo tasan 0.00 eli kaksitoista yöllä, ja sen takia erittäin lyhyesti.

Tämä asia on tärkeä, koska energia-avustus on uusi avustusmuoto ja se ei ole tulosidonnainen. Ympäristövaliokunta yksimielisesti kuten myös laaja keskustelu ensimmäisen keskustelun yhteydessä totesi, että asuntojen korjausavustusten, jotka ovat tulosidonnaisia, tulosidonnaisuutta pitäisi helpottaa, koska se on nyt niin tiukka, että voi sanoa, että pieni- ja keskituloiset eläkeläisetkään eivät pääse siihen mukaan, jos on vähänkään työeläkettä tulona. Taas toisaalta suuriakin omaisuuksia omistavat ihmiset saavat sitä, koska omaisuutta ei ole tässä laskettu lukuun. Mutta erittäin hyvä hallituksen esitys, joka nyt tulee voimaan.

Keskustelu päättyy.