Täysistunnon pöytäkirja 27/2006 vp

PTK 27/2006 vp

27. KESKIVIIKKONA 22. MAALISKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Harrastaja-ajoneuvojen harrastus on maassamme erittäin laajaa. Erilaisia näihin ajoneuvoihin keskittyviä valtakunnallisia paikallisia yhdistyksiä on paljon. Harrastaja-ajoneuvoja käytetään liikenteessä varsin vähän, yleensä vain keväisin ja kesäisin. Suomessa harrastaja-avoneuvoja verotetaan samoin kuin käyttöautojakin, elleivät ne kuulu museoajoneuvoluokkaan. Museoajoneuvot on vapautettu ajoneuvoverosta eli niin sanotusta käyttömaksusta ja niillä saa ajaa vain 30 päivää vuodessa.

Arvoisa herra puhemies! Kaikki vanhat harrastaja-ajoneuvot eivät ole museoautoja. Suomessa autoveroa maksetaan kaikista vuonna 59 valmistetuista ja uudemmista autoista. Harrastaja-autot tulevat erittäin kalliiksi johtuen kovasta verotuksesta. Lakialoitteen tarkoituksena on vapauttaa harrastaja-autot kokonaan ajoneuvoverosta. Ajoneuvoverosta olisi vapautettava ajoneuvo, joka on katsastettu ja rekisteröity harrastaja-ajoneuvoksi. Harrastaja-ajoneuvoina pidettäisiin autoja, jotka ovat vähintään 15 vuotta vanhoja, joita on riittävästi muunneltu tai rakenneltu uudelleen tai entisöity alkuperäiseen kuntoonsa ja joita käytetään enintään 6 kuukautta vuodessa.

Lauri Kähkönen /sd:

Arvoisa puhemies! Eduskunnan selvä enemmistö hyväksyi keväällä 2003 ponnen, jonka sisältö oli se, että ulkomailta tuotavat museoikäiset autot on vapautettava autoverosta. Käsittääkseni mitään tämän ponnen suuntaista ei ole tehty, ei ainakaan mitään konkreettista ole tullut puhujan tietoon. Allekirjoittaneelle on viestitetty, että syy, miksi tämän hyväksi ei ole tehty mitään, on se, että kirjoitusteknisesti on tämä asia vaikea ratkaista. Siis kirjoitusteknisesti.

Arvoisa puhemies! Mitä tulee tähän ed. Laxellin aloitteeseen, niin harrasteajoneuvon määrittäminen kyllä mielestäni silloin on vielä huomattavasti vaikeampaa, ja ainakin siltä alueelta, mistä itse tulen, Pohjois-Karjalasta, tunnen paljon sellaisia henkilöitä, joilla on ihan normaalissa käytössä 15 vuotta vanhempia ajoneuvoja. Niinpä uskon kyllä, että tämän aloitteen läpimeno on todella vaikeaa. Toivottavasti ensin tämä museoajoneuvoproblematiikka ratkaistaisiin ja sitten vietäisiin tätä eteenpäin. En tietenkään vastusta tätä, mutta eduskunnan tahto oli hoitaa tämä museoajoneuvokysymys.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Ajattelin minäkin kiinnittää tuohon samaan asiaan huomiota, mihin ed. Kähkönen juuri ehti kiinnittää huomiota. Sitä en toista, mitä hän jo totesi. Minä totean, että kun olen osallistunut tähän keskusteluun ja kun meidän huushollin pihalla on tämmöinen harrasteajoneuvo ja tämän omistajan kanssa käydään syvällistä keskustelua tästä asiasta, niin tämä asia on monipiippuinen juttu, paitsi että se on määrittelyjuttu, paitsi että siihen sisältyy kikkailuhommia, niin sitten vielä tämä ajoneuvon ikä on tässä semmoinen ongelma, kun samanaikaisesti pyritään sitten ympäristöperusteisesti määrittelemään näitä ajamisesta aiheutuvia rasitteita. Elikkä tämä pitäisi tutkia kyllä äärimmäisen perusteellisesti. Minäkin totean nyt diplomaattisesti ja kotirauhan säilyttääkseni — kun tämä pöytäkirja on julkinen asiakirja — niin enhän minä nyt vastusta tätä. Mutta kyllä tämä perusteellisesti pitää selvittää.

Keskustelu päättyy.