Täysistunnon pöytäkirja 27/2006 vp

PTK 27/2006 vp

27. KESKIVIIKKONA 22. MAALISKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

6) Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

 

Jouko Laxell /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Kuten perusteluissa todetaan, vielä viime vuonna työvoimakoulutuksen ja erityisesti ohjaavan koulutuksen jälkeen oli mahdollisuus tehdä määräaikainen työsopimus yrityksen tuesta ja saada palkkatukea työvoimakoulutuksessa olleen työttömän palkkaamiseen. Kysymys oli palvelukokonaisuudesta, jolla pyrittiin luomaan työvoimakoulutuksessa olleiden työllistymistä.

Nyt tätä mahdollisuutta ei enää työvoimahallinnon ensimmäisten ohjeiden mukaan ole, koska julkisista työvoimapalveluista annetun lain 7 §:n 3 momentissa palkkatukea voidaan myöntää määräaikaisiin työsopimuksiin vain sillä perusteella, että yritys palkkaa vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistettävän henkilön tai että yritys palkkaa työttömän oppisopimuskoulutukseen tai että yritys palkkaa työttömän metsänparannustöihin. Lakialoitteessa esitetään, että jos yritys työllistää välittömästi työvoimakoulutuksen jälkeen henkilön määräaikaiseen työsuhteeseen, hän voi saada palkkatukea.

Arvoisa herra puhemies! Juuri eilen sain tietää, että työvoimahallinnossa onkin huomattu, että palkkatukea voidaankin käyttää myös palvelukokonaisuuden aikaansaamiseen. Tämä siis merkitsee sitä, että ensin työvoimahallinnossa on tulkittu toisin. Tulkintavirhe on todettu ja lähipäivinä saadaan työministeriöstä kirjalliset ohjeet asiasta. Alun perin työministeriön virkamiesten ja työvoimatoimiston tulkintavirhe johtui työvoimapalveluja koskevan lain muutoksesta viime vuoden lopulla. Lain muutosta tulkittiin siten, ettei palkkatukea saa käyttää enää määräaikaiseen työsopimukseen työvoimakoulutuksen jälkeen.

Siksi olisi hyvä, että työministeriö muuttaisi lakia julkisesta työvoimapalvelusta siten, että ennen mainittu palvelukokonaisuuden ajatus olisi edelleen siinä. Siten vääriltä tulkinnoilta vältyttäisiin vastaisuudessa.

Petri Salo /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Laxellin lakialoitteesta on otettu yhteyttä myöskin allekirjoittaneeseen. Oli todella hyvä kuulla se, että se ongelma, minkä tässä lakialoitteessa tuotte esiin, saattaa olla kuitenkin hoidettavissa myöskin uusilla määräyksillä ja tulkinnan ohjaamisella työvoimatoimistoihin ja te-keskuksiin. Joten jää tässä mieleen, että saattaa olla niin, että tämän lain muuttaminen ei liene välttämätöntä, jos ne selkeät ohjeet saadaan pikaisesti kentälle ja palataan siihen normaaliin käytäntöön, joka on ollut käytössä jo viime vuoden aikana.

Keskustelu päättyy.