Täysistunnon pöytäkirja 31/2006 vp

PTK 31/2006 vp

31. KESKIVIIKKONA 29. MAALISKUUTA 2006 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

4) Laki muovipussiverosta

 

Oras Tynkkynen /vihr(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Aloitteeni on varsin yksinkertainen. Siinä esitetään, että muovipusseille Suomessa asetettaisiin 15 sentin vero, ja tämä summa perustuu Irlannista saatuihin kokemuksiin. Irlannissa neljä vuotta sitten otettiin käyttöön vastaava muovipussivero, ja siitä saadut kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä. Yhden tutkimuksen mukaan muovipussien käyttö on vähentynyt 90 prosenttia, ja sekä kansalaisten että myös kauppiaiden tuki on tämän veron takana. Veroa on pidetty yleensä ottaen onnistuneena ja toimivana. Sen kustannukset ovat myös jääneet vähäisiksi etenkin suhteessa tähän ympäristöhyötyyn, mikä on saavutettu.

Tämä yksittäinen muovipussivero sinänsä on varsin yksinkertainen tapaus, vaikka käännöstoimistosta kyseltiinkin, tarkoitetaanko sillä myös ruotsiksi sekä muovipusseja että muovikasseja, ja sillä tosiaan tarkoitettiin. Mutta meillä on tietysti monia muitakin mahdollisuuksia ympäristöverotuksessa, ja ympäristöveroilla on monia hyötyjä. Ensinnäkin ympäristöveroilla voidaan sisällyttää tuotteiden ja palveluiden ulkoiskustannuksia niiden hintoihin. Tämä on ehkä sellainen näkökulma, joka suomalaisesta keskustelusta helposti unohtuu. Siis ympäristöverot eivät vain sovi markkinatalouteen, vaan oikeastaan markkinatalouden toiminta edellyttää ympäristöveroja tai vastaavia ohjausjärjestelmiä. Kansantaloustieteen näkökulmasta ympäristöverot voivat lisätä talouden tehokkuutta, jos niillä korvataan, lainausmerkeissä, enemmän vinouttavia veroja, kuten tuloveroa. Ympäristöverojen hyvä puoli moniin muihin ohjauskeinoihin verrattuna on myös se, että ne oikeastaan lisäävät toimijoiden valinnanvapautta. Siellä kassan tiskillä voi arvioida, haluaako maksaa muovipussista sen 15 senttiä enemmän vai onko joku muu vaihtoehto, joka sopii omaan pirtaan paremmin.

Ympäristöveroilla on aika paljon erilaisia mahdollisuuksia. Ihan hyvästä syystä hallitusohjelmaan onkin kirjattu ekologinen verouudistus. Harmillista vain se ekologinen verouudistus on jäänyt toteuttamatta tai itse asiassa on menty jopa päinvastaiseen suuntaan. Hallitus on lähinnä purkanut jo olemassa olevaa ympäristöverotusta, mistä voisin mainita esimerkkinä turpeen valmisteveron poiston, juomapakkausten veron muokkaamisen niin, että se ei enää kannusta pakkausten uudelleenkäyttöön, teollisuuden sähköveron puolittamisen jne.

Tämän hallituksen toteuttaman epäekologisen verouudistuksen sijaan pitäisikin nyt mielestäni alkaa miettiä erilaisia uusia ympäristöveromahdollisuuksia. Tämä muovipussivero on tietysti siinä tällainen bagatelli, pieni yksityiskohta. Meillä on paljon muita mahdollisia uusia ympäristöverokohteita, kuten lentämistä voitaisiin verottaa yli kymmenen muun maan, muun muassa Ranskan ja Ison-Britannian, tavoin. Mainonnan verotusta olen joskus pohtinut, olisiko se paikallaan tällaisena haittaveronomaisena. (Ed. Pulliainen: Siitä aloitteesta tulee hauska keskustelu!) — Joo, tiedän, että mainonnan verotukseen suhtaudutaan hyvin monin tavoin ja muun muassa sanomalehdet ja niitten kustantajat vastustavat sitä jyrkästi. Siinä on varmasti sekä hyviä että huonoja puolia. Siitä toivottavasti päästään jossain vaiheessa keskustelemaan. — Yksityisten kaatopaikkojen vero tai sinne päätyvien jätteiden vero voisi olla yksi tällainen ympäristöveron laajennusmahdollisuus. Maa-ainesverosta on myös puhuttu jossain yhteydessä, että sitä voitaisiin harkita. Kun ympäristöveroista puhutaan, niin aina pitää muistaa myös autoilun verotuksen porrastaminen päästötason mukaan eli sekä auto- että ajoneuvoveron porrastaminen. Sitä tarvitaan kipeästi ja nopeasti.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Minulla ei ole sinänsä mitään huomauttamista ed. Tynkkysen lakialoitteen logiikkaan ja kuvaukseen markkinavoimista ja ohjaavuuksista. Tämä on ihan asiallinen kokonaisuus. Muutama näkökohta kuitenkin tähän keskusteluun, kun tätä on käyty täällä aikaisemminkin.

Ensinnäkin tämähän ymmärtääkseni merkitsisi toteutuneena sitä, että kun 15 senttiä maksettaisiin veroa jokaisesta muovipussista, niin jos nykyisellään on hinnoiteltu 10 sentiksi se muovipussi, kun sen tuolta marketista ottaa välineeksi, että saa ne ostoksensa vietyä johonkin, niin se on sitten 25 senttiä. Tässä odotetaan, että sillä tasolla tämä ohjausvaikutus syntyisi, se vaikutus, joka siis tämän aloitteen mukaan on syntynyt Irlannissa. Tämä jäi ed. Tynkkyseltä tässä täsmällisemmin kuvaamatta, mikä loppujen lopuksi on ollut se sysäys siellä Irlannissa. Sitten aivan erikoisen mielenkiintoinen minusta tässä Irlannin esimerkissä on se, minkälaisella kassilla kuljetetaan ne ostokset elikkä mikä on se väline, johonka se ohjaavuus on johtanut, koska nyt voitaisiin ajatella tämä koko asia toisinpäin, nimittäin, arvoisa puhemies, sillä tavalla, että jos Irlannissa on onnistuttu siinä, että ei enää tämmöisiä muovipusseja käytetä, niin tehdään sitten porkkana siihen, että meille ilmestyykin kilpailemaan muovipussien kanssa se väline, joka siellä Irlannissa on käytössä. Siis toisin sanoen katsotaan, onko se mahdollista tehdä mahdollisimman edulliseksi hankkia. Tämä on aika mielenkiintoinen aloite joka suhteessa.

Tässä on muutama avainsana, johon en voi olla puuttumatta sen takia, että tätä keskustelua käytiin Saksassa tuommoinen seitsemän kahdeksan vuotta sitten varsin intensiivisesti. Tässähän lähtökohtana on ed. Tynkkysellä, että valtaosa pusseista valmistetaan fossiilisesta öljystä. Näinhän todella tapahtuu käytännön tasolla. Saksassa käytiin tätä samaa keskustelua, kuten sanoin, seitsemän kahdeksan vuotta sitten hyvin intensiivisesti ja siellä sitten mietiskeltiin sitä, voitaisiinko tämä fossiilinen öljy korvata jollakin muulla. Siellä minun ymmärtääkseni ruvettiin näitä pusseja ja kasseja valmistamaan sokereista, niin että ne hajoavat suhtkoht nopeasti sen jälkeen, kun ne on otettu käyttöön tai valmistettu, niin että ne ovat hyvin nopeakiertoisia tällä tavalla. Siihenhän tässä ei viitata. Sen sijaan todetaan vaan, että nämä muovipussit, joita tässä aloitteessa tarkoitetaan, "hajoavat luonnossa äärimmäisen hitaasti" — tämä oli sitaatti tästä lopusta. Siis toisin sanoen, jos tämä on ongelma, niin kuin ongelmana sitä pidän, sen vaihtoehto tämän saksalaisen mallin mukaan on tämmöinen biohajoavuus, joka niin kuin häivyttää sen pussin pois. Se tarkoittaa sitä, että niitä pusseja ei myöskään varmasti tehdä, jos niihin ylipäätään tämmöisenä tilapäisvaihtoehtona tukeudutaan, kuin juuri se määrä, joka on käyttökelpoinen jonkun aikaa. Paras mahdollisuus on, että se aines syö itse itsensä niin, että se hajoaa niin, että siitä ei synny sillä tavalla ympäristöongelmaa.

Joka tapauksessa on erinomaisen hyvä ja hieno asia, että ed. Tynkkynen on tähän kiinnittänyt huomiota, koska tässä on kenttää tehtäväksi. Tämä on monelle kokeilulle, myöskin kemian teollisuudelle, aikamoinen — en käytä sanaa haaste yleensä, mutta tähän valitettavasti sopii se huono sana — haaste.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Olen aika pitkälle ed. Pulliaisen kanssa samaa mieltä siitä, että pikemminkin pitäisi suuntautua siihen, että muovipusseja ei käytetä taikka sitten kehitetään semmoiset, jotka sulavat mahdollisimman nopeasti. Tietysti kun aineen häviämättömyyden laki on olemassa, mitä myrkkyjä siitä sitten luontoon jää? Mutta sanotaan joka tapauksessa, että jos nyt sitten 15 sentin vero tulee, niin sehän nyt vaan noin pelkistetysti ajateltuna on sitä, että meillä hinnat nousevat, jos sen muovipussin otat, sillä määrällä. En usko, että se tätä perusongelmaa elikkä roskaantumista kovin paljon vähentää, koska nythän, kun kevät tulee, nähdään taas kertaalleen, mikä on muovipussien rooli meidän ympäristötekijöissämme.

Oras Tynkkynen /vihr:

Arvoisa puhemies! Edustajilla Pulliainen ja Kauppila oli arvokkaita huomioita tästä lakiehdotuksesta. Ed. Pulliainen kysyi, millä Irlannissa sitten kuljetetaan tavaroita. Käsittääkseni kestokasseilla, joita voidaan käyttää useaan otteeseen. Tämä aloitehan koskisi kertakäyttöisiä pusseja.

Molemmat mainitsemani edustajat kiinnittivät huomiota tähän verotasoon. Voi olla, että 15 senttiä olisi liian vähän tämän halutun ohjausvaikutuksen aikaansaamiseksi Suomen olosuhteissa vuonna 2006, mutta voisin kuvitella, että tästä voitaisiin aloittaa ja sitten tarkistaa tätä verotasoa myöhemmin saatujen kokemusten perusteella.

Vielä viimeisenä: Tämä ed. Pulliaisen huomio uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetuista ja biohajoavista pusseista oli varmaankin hyödyllinen, ja voitaisiin ajatella, että lakia tarkennettaisiin niin, että se vero koskisi ainoastaan fossiilisesta öljystä valmistettuja kertakäyttöisiä pusseja.

Erkki Pulliainen /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä ehdotus on tarkoitettu vain puolivakavasti otettavaksi, mutta tämä keskusteluhan johtaa automaattisesti nyt siihen, että me teemme seuraavana tälle kilpailevaksi sellaisen lakialoitteen, jossa velvoitetaan K- ja S-marketit laittamaan tällaisia kestokasseja jokaisen kassakoneen viereen ostettavaksi, niin että silloin on valittavana tämmöinen muovipussi ja kestokassi, ja sillä tavalla ohjattaisiin homma hoitumaan, niin kuin kulttuurisesti muuttumaan.

Jouko Laxell /kok:

Arvoisa rouva puhemies! Minäkään en usko oikein, että 15 sentin vero vaikuttaa kylläkään kuluttajien käyttäytymiseen.

Matti Kauppila /vas:

Arvoisa puhemies! Onhan nyt paperikassien käytöstä ollut kampanjoita, mutta eivät suomalaiset totu niihin. Sehän olisi huomattavasti ympäristöystävällisempi juttu.

Keskustelu päättyy.