Täysistunnon pöytäkirja 64/2009 vp

PTK 64/2009 vp

64. TIISTAINA 9. KESÄKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Hallituksen esitys työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta

 

Esko Kiviranta /kesk:

Arvoisa puhemies! Minulla ei ollut mahdollisuutta olla paikalla tämän hallituksen esityksen ensimmäisessä käsittelyssä, ja siksi haluan käyttää lyhyen puheenvuoron. Oli hyvä järjestys, että tämä koko eduskunnankin merkittäväksi kokema epäkohta ollaan korjaamassa nyt lainmuutoksella. Toinen, surullisempi vaihtoehto olisi ollut, että Verohallituksen annettua asiasta aikanaan verovelvolliselle myönteisen päätöksen korkein hallinto-oikeus olisi soveltanut verotuksen kiertämispykälää, mikä minun mielestäni ei ollenkaan kuulu sivistysvaltioon. Oli hyvä, että tämä tapahtuu nyt eduskunnan selvän tahdonmuodostuksen kautta. Verosuunnittelu ei varmaan tähän lopu. Löytyy melkein yhtä hyviä keinoja, mutta nyt on ainakin tehty merkittävä teko tämän veroaukon tukkimiseksi.

Keskustelu päättyi.