Täysistunnon pöytäkirja 64/2009 vp

PTK 64/2009 vp

64. TIISTAINA 9. KESÄKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

17) Hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että työ- ja elinkeinotoimistojen henkilöresursseja lisätään määräaikaisesti niin, että asiakaspalvelu helpottuu ja henkilökunnalla on riittävästi aikaa ohjata yksilöllisesti työtön työnhakija työhön, soveltuvaan koulutukseen tai muuhun toimenpiteeseen."

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kyllösen esitystä.

Keskustelu päättyi.