Täysistunnon pöytäkirja 64/2009 vp

PTK 64/2009 vp

64. TIISTAINA 9. KESÄKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

18) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

 

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa puhemies! Esitän, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen, joka kuuluu seuraavasti: "Eduskunta edellyttää, että työttömien ja lomautettujen toimeentulon turvaamiseksi hallitus pikaisesti selvittää, mitä voidaan tehdä välittömästi työttömyysturvahakemusten käsittelyn nopeuttamiseksi."

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Kyllösen esitystä. On todellakin kiire, puoli vuotta on kulunut, ja työttömyyskassajonot ovat kolmen ja puolen kuukauden mittaisia. Ihmiset odottavat rahaa kolme ja puoli kuukautta. On voimassa työttömyysturvalaki, joka ei kuitenkaan käytännössä toteudu.

Keskustelu päättyi.