Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

31) Hallituksen esitys laiksi autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa

 

Markku Pakkanen /kesk:

Arvoisa puhemies! Tässä on käsittelyssä autoverolle kannetun arvonlisäveron suuruisen veron palauttaminen, ja äkikseltään kuuntelee, että nythän tulee veroa takaisin aika reilusti, mutta todellisuudessahan on aika pienistä summista kyse. Ja pidänkin tärkeänä, että tässä lakiesityksessä on tällainen ehdotettu massamenettely, ettei yksittäisen ihmisen tarvitsisi hakea tällaista veroa, vaan se tulisi tällä päätöksellä. Ongelmaksi tässä muodostuu arvonlisäverovelvollinen henkilö, joka on ostanut auton, mistä tämä palautusoikeus tulee, ja hän ottaa sen auton yksityiskäyttöön. Elikkä tämä ei kuulu silloin massamenettelyn piiriin.

Tässä on kysymys keskimäärin noin 900 euron suuruisesta veroasiasta ja pitäisinkin tärkeänä, että tässä myös olisivat ne autot, jotka ovat ennen vuotta 2006 tuotu Suomeen ja niiden kohdalta voitaisiin myös tällainen samanlainen menettely toteuttaa, mutta tämän ongelmaksi osoittautuu minusta tämä rajaus 2006—2009, että siltä osin pidän tätä hiukan vajavaisena esityksenä. Mutta kaiken kaikkiaan tämä on oikean suuntainen esitys, millä näitä autoveroasioita voidaan oikaista ja selkeyttää ja pelkistää tämä asia, mikä nyt on ongelmaksi Suomessa muodostunut.

Merja Kyllönen /vas:

Arvoisa herra puhemies! Toivoisin, että valtiovarainvaliokunta ottaa huomioon sellaisen seikan tässä kyseisessä lakiesityksessä, että miten menetellään näissä tilanteissa, joissa tuontiauton autoverosta perittyä arvonlisäveroa maksettaessa huomioitaisiin tasavertaisesti myös ne tilanteet, joissa maahan tuotu auto on myyty eteenpäin ja peritty kaikki kulut uudelta omistajalta. Ja täytyy myös havaita se, että tässä tilanteessa myyjä saa kaksinkertaisen hyödyn, mikäli arvonlisävero palautetaan auton myyjälle, vaikka uusi omistaja on todellisuudessa maksanut autoveronsa. Kysyin tätä asiaa valtiovarainministeriltä, ja hän kyllä hiukan antoi sellaisen vastauksen, että ikään kuin tässä saisi tuuleen huutaa, ja ilmeisesti meidän valtiossa saa nauttia kaksinkertaisesta hyödystä ihan täysin laillisesti.

Keskustelu päättyi.