Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

9) Hallituksen esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta

 

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Taksialan asiat ovat puhuttaneet eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokuntaa useaan otteeseen. Kovin taistelu käytiin viime kaudella, kun paineet oli villiinnyttää koko taksihomma. Me emme halunneet, että ulkomaiset taksifirmat tulevat kuorimaan kermaa päältä vaan että kotimaiset yrittäjät pärjäävät tässä. Se oli kova taistelu. Itse asiassa Ruotsissa haluttaisiin palata nyt suomalaiseen systeemiin, joka on kontrolloidumpi malli. Toki elinkeinovapauden vuoksi tapauskohtainen tarveharkinta ei ollut enää mahdollinen.

Nyt sitten olemme viime päivinä laatineet tämän asemapaikkasäännön, muutamme taksilakia siltä osin. Tämä on juuri minulle henkilökohtaisesti aika tärkeä, koska isäni sattuu olemaan viimeisiä kylätakseja tuolla Pohjois-Pohjanmaalla. Nyt siis ympyrä on pyörähtänyt ja palaamme takaisin siihen, että myös tuolla kuntien syrjäalueilla on taksilupia ja siellä se taksiluvan omistaja sitten tekee sitä liikennettä myös oikeasti. Suuret kunnat ja kuntaliitoksista syntyneet suurkunnat ovat aiheuttaneet tarkistuksen tarpeen, kenelle ja minne taksiluvat voidaan myöntää. Meillä Tampereella Teisko on tällainen maaseutumainen alue Tampereen kyljessä, mutta esimerkiksi Suur-Salossa, joka muodostuu jopa kymmenestä vanhasta kunnasta, Sastamalassa, Akaassa tai Suur-Kouvolassa on juuri tarve, että niissä vanhoissakin kuntakeskuksissa on taksiluvat ja toimiva taksiliikenne.

Taksipalveluverkon kattavuus on heikentynyt. Ongelmista kärsivät käyttäjät ja kunnat, ja Kelalle tämä aiheuttaa suuria rasitteita. Kyläkohtaisten asemapaikkojen merkitys on siinä, että taksit sijoittuvat käyttäjän kannalta lyhyen matkan päähän, jolloin nämä ajomatkat käyttäjän luokse jäävät kohtuullisiksi. Tämä on siis myös aluepoliittinen kysymys. Nythän lääninhallitukset loppuvat, ne ovat taksialaa kontrolloineet, ovat olleet taksimiesten koti tavallaan, mutta nyt tulevat sitten nämä elyt, jotka tulevat tarkistamaan näitä lupia, sitä, kelle ne annetaan ja kellä ne pysyvät. Toivotaan, että elyt, nyt kun ne ovat lähempänä näitä alueita, myös sitten tuntevat alueet tarkemmin.

Hakijat pannaan paremmuusjärjestykseen siten, että joka hakee lupaa vähintään 20 kilometrin etäisyydelle kuntakeskuksesta, olisi etusijalla. Tässä on ollut kuitenkin väärinkäyttömahdollisuuksia. Niinpä vielä tuossa viime viikolla sorvattiin viimeiset fiilaukset lakiin ja mietintöön. Liikenne- ja viestintävaliokunta on rakentanut kompromissin, ja kiitän valiokuntaneuvos Perttulaa ja valiokunnan jäseniä — erityisesti ed. Pakkanen oli tässä kovasti mukana — että saatiin tämä mietintö valmiiksi. Nyt tämä laki astuisi sitten voimaan 1. heinäkuuta, kun sen äänestämme voimaan.

Taksiliitolla oli näkemys harvaanasuttujen alueiden mallista, mutta se ei mennyt ministeriölle läpi. Kuitenkin saimme rajatuksi seitsemän suurinta kaupunkia tuon 20 kilometrin säännön ulkopuolelle. Näissä kaupungeissa halusimme välttää, ettei tuo etusijajärjestys muuttuisi väärin perustein. Tätä pienemmissä kaupungeissa väärinkäyttöön voidaan puuttua asemapaikalla päivystystä koskevan ilmoitusvelvollisuuden ja valvonnan keinoin. Kaikkien maaseutumaisissa kunnissa toimivien taksiautoilijoiden, joiden asemapaikan etäisyys on vähintään 20 kilometriä kuntakeskuksesta, on ilmoitettava hiljaisempien aikojen päivystyksestä lääninhallitukselle.

Kun pidin tämän puheen tästä asiasta Taksiliiton kokouksessa, siellä epäiltiin, että kuinka tätä tulevaisuudessa voidaan valvoa. Siellä tuli tietysti erilaisia ajatuksia, että Kelan kauttahan tulevaisuudessa sairaskyyditkin kontrolloidaan, välityskeskukset voivat tätä kontrolloida, autoala itse voi valvoa, että siellä asemapaikalla varmasti pysyy se taksimies ja yrittäjä, kun hänelle on se lupa sinne annettu.

Ideana on se, että aina vapautuneen luvan viimeistä asemapaikkaa hakeneelle kiintiön puitteissa annetaan lupa. Siis liitetyn kunnan alueella vapautuva lupa pysyisi näin aina siellä liitetyn kunnan alueella. Ja yksi muutos tehtiin koskien luvan saajia. Muille paitsi palveluammatissa toimineille nostettiin etuasemaan taksinkuljettajina toimineet, siis taksirengit, joilla on käytännön kokemusta ja jotka voivat luvan saada. Näin halusimme painottaa niitä ihmisiä, jotka ovat alalla toimineet, jotta he saavat tämän luvan paremmin. Sen lisäksi me halusimme korostaa todellakin liikenneturvallisuutta tässä myös, koska taksirengit ovat ajaneet sitä taksia siellä, ja uskon, että tämä oli hyvä muutos tuohon lakiin.

Kaiken kaikkiaan täytyy sanoa, että parannetaan lakia, jos ei tämä toimi. Itse en ollut kauhean innostunut tuosta hiljaisen päivystyksen ilmoituspakosta, mutta kaiketi se tarvittiin. Tämä on kompromissi, ja todellakin toivon, että tällä me voimme turvata nyt kuitenkin tasa-arvoiset palvelut myös kuntien syrjäalueille. Sitten totta kai taksinkuljettajien ammattipätevyys täytyy olla kunnollinen, ihmiset ovat valmiita maksamaan koulutettujen ihmisten palvelusta ja työstä.

Sitten ensi syksynä puutumme kuorma-autoilla ajettaviin taksikyyteihin. Niihin meidän on pakko eduskuntana tarttua, koska tällaista väärinkäytöstä on myös tapahtumassa.

Reijo Paajanen /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Alatalo toi tuossa hyvin esiin ne kääntelyt ja vääntelyt, joita tuolla liikennevaliokunnassa tämän asian tiimoilta teimme.

Tuosta kuorma-autokysymyksestä haluan todeta, että siinä me minusta olisimme voineet olla tiukempia ja evätä jo tähän samaan juoksuun sen mahdollisuuden, että kuorma-autolla voi harjoittaa taksiliikennettä. Meistä ei kukaan kyllä tuolla valiokunnassa ymmärtänyt sitä, että kuorma-auto on henkilöliikenteeseen käytettävä ajoneuvo.

Mitä tämän lain sisältöön tulee, oli hyvä, että valiokunta oli yksimielinen ja saimme väännettyä lain vielä ennen kesälomille lähtöä tänne suureen saliin ja sitä kautta voimaan. Tuosta kuntakoosta ja kuntaliitoksista tulevaisuudessa, niin pelottavaa on kuitenkin, että sellaisissa kunnissa, joissa liitoksia tehdään ja joissa pinta-alat kovasti kasvavat, pienet keskukset saattavat jäädä tuolloin vähäisen tarpeen vuoksi taksiliikenteeltä paitsioon. Toivottavasti tuo valvonta pelaa ja taksiliikenteen on mahdollista myös noissa pikku kunnissa toteutua.

Sari Palm /kd:

Arvoisa puhemies! Kotikuntani Kouvola taajama- ja haja-asutusalueena on erinomainen testialusta nyt tälle uusittavalle laille. Pinta-alaltaan suuri kaupunki vaatii hajautetut taksipalvelut. Tämä laki vastaa Paras-hankkeessa mukana olleen Kouvolankin huutoon. On yhtä lailla huomattavaa, että tämä parantaa taksipalveluiden saatavuutta kaikkialla Suomessa.

Tässä kohdassa on hyvä muistuttaa eduskuntaa ja itseään siitä, että tämä ei ole viimeinen zoomaus taksitoiminnan osalta. Erityisen tärkeää on kiireesti paneutua jo täällä mainittuunkin esteettömien ajoneuvojen tilanteeseen. Invataksien rinnalle on noussut vaihtoehtoisesti varustettuja autoja, joissa varustetaso on vaihteleva eikä sitä valvota ja säädellä tällä hetkellä täsmällisesti. Mietinnössä valiokunta toteaa, että tähän ongelmaan on puututtava mitä pikimmin. Itseni on varsin helppo yhtyä juuri tähän. Odotankin, että se on syksyllä valiokunnassa ihan ensimmäisenä asiana käsittelyssä.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa herra puhemies! Kun meillä on kuntaliitoksia tullut, niin näitä liitettäviä kuntia voi verrata aikaisemmin toimineisiin kyliin, joissa oli omat taksinsa. Seurauksena tässä ajan myötä on ollut se, että sieltä taksit ovat hävinneet. Vaarana ilman tätä lain muutosta varmasti olisi ollut se, että pienistä liitoskunnista taksipalvelut olisivat hävinneet kokonaan.

Arvoisa puhemies! Siltä osin tämä on todella erittäin hyvä. Toivoisin myös sitä, että valvonta kohdistuisi myös siihen, että silloin kun on lupa siellä liitetyssä kunnassa, nämä taksit todella sitten ajaisivat niitä ajoja, kun niitä ajoja niin sanottuna epämiellyttävänä aikana on tarjolla, koska jo aikaisemmin tilanne oli se, että pitkään alalla olleet eivät halunneet viikonloppuna ja öisin lähteä millään viemään, vaikka tilattiin jonnekin huvipaikalle. Eli valvonnan pitäisi olla todellista sitten, että jotka ovat kerran hakeneet sen luvan, täyttävät ne velvoitteet, jotka siihen lupaan liittyvät.

Janne Seurujärvi /kesk:

Arvoisa puhemies! Tänään näyttää olevan päivä, jolloin liikenne- ja viestintäministeriölle tulee antaa kiitosta, myös tämän asian osalta nopeasta reagoinnista tämän asian suhteen. Nimittäin tämä asiahan lähti etenemään siten, että ministeri antoi tästä yleiskirjeen lääninhallituksille nimenomaan kuntaliitospaikkakuntien osalta, mutta hyvin nopeassa aikataulussa todettiin, että se ei riitä. Se on riittämätön toimenpide, ja tämä lainsäädäntöprosessi käynnistettiin. Tietysti valiokuntakin joutui hyvin tiukalla aikataululla tähän asiaan paneutumaan, mutta sitoutui siihen, että vielä tämän istuntokauden aikana ennen kesätaukoa tämä asia valiokunnasta saadaan täysistuntokäsittelyyn, ja tässä se nyt on.

Todellakin kuntaliitoskuntien kohdalta tämä asia tulee hyvin ratkaistua, mutta yhtä lailla sitten kuntakeskusten ulkopuolisten maaseutumaisten alueiden taksipalveluiden turvaamiseen tämä lakiesitys on hyvä vastaus. Lisäksi tämä ajovelvoite ed. Vistbackan tapaisiin tilanteisiin toivottavasti puree hyvin, eli silloin kun ajovelvoite määritetään tällaisessa ajojärjestyslistassa ja sitä sitten lääninhallitus valvoo, myös ne palvelut ovat todella saatavissa eikä ole niin, että taksi ajaa silloin kun itsestä siltä tuntuu.

Eli kokonaisuutena katson, että tähän ajankohtaiseen tilanteeseen vastataan tässä hyvin. Täällä ovat ed. Alatalo, ed. Palm ja ed. Paajanen muun muassa tuoneet esille eräitä epäkohtia taksiliikenteeseen liittyen, kuorma-autotaksit ym. Näihin asioihin palataan syksyllä ja niihin oma työryhmänsä tullaan asettamaan, minkä jälkeen sitten lainsäädäntö on täällä meillä eduskunnan käsittelyssä.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä esitys laiksi taksiliikennelain muuttamisesta pureutuu juuri tämän päivän ongelmiin. Kun meillä tulee kuntaliitoksia, on käynyt niin, että nämä maaseudun taksit ovatkin joutuneet vähän keskittymään tuonne asutuskeskuksiin ja maaseudun ihmisten taksipalvelut ovat vaarantumassa. Toisaalta nämä muutokset ovat aiheuttaneet monissa paikoissa sen, että maaseudulla taksia harjoittava joutuu liittymään nyt tämmöisen suuremman kaupungin taksivälityspalveluun tai -järjestelmään, ja ne liittymismaksut ovat aika korkeita. Myöskin erilaiset muut järjestelmät, kuten esimerkiksi alkolukon suunnittelu, voivat lisätä sellaisten maaseututaksien kustannuksia, joilla on vähemmän ajoja, kohtuuttoman paljon.

Kaiken kaikkiaan nämä säännökset, jotka määrittelevät tästä ajovuorojärjestyksestä tai näiden vuorojen ajamisesta ja ilmoitusvelvollisuudesta lääniin, ovat erittäin tervetulleita. Näkemykset, että taksit voisivat vapaasti hakeutua niille markkinoille, joilla ajotarvetta on, eivät kuluttajan kannalta vastaa kyllä kuitenkaan siihen tarpeeseen, koska oleminen semmoisessa päivystyksessä, jossa ei tule kyytejä, ei tietenkään ole houkuttelevaa, vaan houkuttelevaa on ajaa ruuhka-aikoina. Tämän palvelun oikeudenmukaisuuden vuoksi ja taksiyrittäjien keskinäisen oikeudenmukaisuuden vuoksi on hyvä, että määritellään, että nämä hiljaisetkin ajot ajetaan, ja sitten muina aikoina voidaan ajaa myöskin, kun on vilkasta, niin että kaikki hyötyvät siitä.

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tähän on oikeastaan hyvä vielä sanoa lopuksi, että todellakin tärkeää on kuluttajan kannalta, että taksi, kun se soitetaan, tulee riittävän läheltä. Niin kuin ed. Vistbacka tuossa sanoi, tämä on se yksi kipukohta tässä, millä me valvomme riittävän hyvin, että todellakin päivystetään myös hiljaisena aikana siellä syrjäkylällä tai vanhassa kuntakeskuksessa. Voidaan tosiaan ajovuorolistoilla ja muilla pitää huoli siitä, mutta me tulemme näkemään, kuinka siinä käy, ja me tulemme sitten varmasti tähän asiaan puuttumaan.

Ylipäänsä tämä taloustilannehan heijastuu taksin käyttöön ensimmäisenä. Esimerkiksi Helsingin seudulla taksiajot ovat vähentyneet noin 10 prosenttia. Viime laman aikaan ne vähenivät Suomessa jopa 40 prosenttia. Toivottavasti nyt ei vajota niin alas. Syrjäseuduilla on omat ongelmansa. Kun kouluissa oppilaat vähenevät, taksia tarvitaan vähemmän ajamaan koulukyytejä. Kyläkoulut ja niiden lakkautukset lisäävät ensin aluksi koulukyytejä, mutta vaikutus yleensä kuivuu muutamassa vuodessa.

Sen sanoisin vielä näille elyille evästyksenä, että ei pidä tällaisena taloudellisesti huonona aikana niitä taksilupia liikaa antaa kuitenkaan, vaikka jotkut tietysti valittavat, jos ei saa heti taksia, kun tilaa, etteivät nämä terveet taksiyritykset kaadu liialliseen kilpailuun. Tässä mielessä lääninhallituksilla ja tulevaisuudessa elyillä on suuri vastuu. Minä ainakin haluan uskoa suomalaiseen hyvään taksiyrittäjään, jolle voi vaikka pienen lapsen laittaa menemään sillä kyydillä ja varmistaa sen, että se on siellä perillä sitten oikeassa paikassa. Pidämme tämän hyvissä kansallisissa käsissä ja niin, että alueellinen tasa-arvo toteutuu.

Juha Mieto /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Vistbacka otti mun mielestä oleelliseen kipiähän asiahan, aiheeseen, kiinni. Nimittään se on juuri näin, kun tänä päivänä tätä yhteiskuntaa eletähän, taksilupia on annettu aika mukavasti myös maaseurulle. Myös hiljaasina aikoina ajetaha, ettei ruveta valittamahan niitä ruuhka-aika-ajoja, vaan siel on aika turhautunutta porukkaa, jos ei taksia saa kiinni. Nimittään ihmiset on aika ovelia keksimähän laitteet ja olemahan sillä lailla, että valitettavasti en ollu saatavissa kiinni, vaikka laitteet oli kunnossa, mutta jostain syystä ei pelannu. Eli siihen ja valvontaha pitää kiinnittää huomiota, että myös hiljaasina aikoina taksit on liikkeellä.

Keskustelu päättyi.