Täysistunnon pöytäkirja 72/2013 vp

PTK 72/2013 vp

72. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

6) Kansalaisaloite: Laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta (KAA 1/2013 vp)

 

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Käsittelyssä on kansalaisaloitteesta alkunsa saanut aloite turkistarhauksen kieltämiseksi, siis laki eläinsuojelulain 22 §:n muuttamisesta. Kansalaisaloitteenhan on allekirjoittanut liki 70 000 kansalaista. Poikkeuksellista tässä kansalaisaloitteessa on se, että lähes kaikki allekirjoitukset on kerätty käsin. Taustalla on kansalaisjärjestöjen ja tavallisten ihmisten huoli eläinten hyvinvoinnista.

Maa- ja metsätalousvaliokunta on käsitellyt perusteellisesti kansalaisaloitetta ja päätynyt kuitenkin mietinnössään asettumaan kansalaisaloitteen ajatusta vastaan, toisin sanoen päättänyt esittää turkistarhauksen jatkamista Suomessa. Itse jätin maa- ja metsätalousvaliokunnassa vastalauseen tähän mietintöön. Tämä minun vastalauseeni kuuluu tällä tavalla, että mikäli eduskunta päättää hylätä kansalaisaloitteen, on hallituksen tehtävä pikaisesti "esitys turkistarhauksen lakkauttamiseksi siirtymäajalla samalla huolehtien, että turkistarhaajille turvataan riittävät edellytykset siirtyä muihin elinkeinoihin".

On erittäin tärkeätä tällaisessa tilanteessa, kun kysymys on useiden satojen ihmisten elinkeinosta, että siirtymäaika toteutettaisiin turkistarhaajien näkemyksiä ja heidän elinmahdollisuuksiaan kunnioittaen ja noudattaen. Minulla ei ole konkreettisia ehdotuksia, minkälaisiin elinkeinoihin he voisivat sitten siirtyä, mutta tosiasia on, että iso osa tarhaajista on ikääntynyttä väkeä, joka ennemmin tai myöhemmin sitten siirtyisi eläkkeelle.

Vastalauseeni aiheena on kolme perustetta:

Mielestäni on epäeettistä vielä tänä päivänä tarhata eläimiä niiden turkisten vuoksi, toisin sanoen ihmisten taloudellisen hyödyn ja turhamaisuudenkin vuoksi. Tämä on mielestäni kestämätöntä, ja sillä tavalla se poikkeaa mielestäni muitten kotieläinten tuotannosta. Muut kotieläimet kuitenkin tuottavat meille elintarvikkeita ja muita tuotteita, jotka vastaavat meidän perustarpeisiimme, ja mielestäni turkiseläinten tuotanto ei tähän tarpeeseen vastaa.

Huolimatta huomautuksista ja monista yrityksistä monilla turkistarhoilla esiintyy edelleenkin puutteita eläinten hyvinvointiin liittyen. En enää näitä puutteita tässä ala listaamaan — kävimme pitkän keskustelun viime viikolla asiasta — mutta ei ole oikein, että eläimet joutuvat kärsimään sairauksista tai perinnöllisistä sairauksista tyydyttääkseen ihmisten tarpeita. Ihan esimerkkinä sanon, että lähes 70 prosentilla ketuista on vääristyneet raajat, ja tämähän ei ole oikein missään nimessä.

Sitten vielä turkistarhauksella on myös paikallisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tar-haus keskittyy Pohjanmaalle, ja siellä fosfori- ja typpipäästöt vesistöihin ovat edelleenkin ongelma.

Valiokunnan mietintö sisältää paljon hyviä elementtejä. On tärkeää, että kansanedustajat eri puolueista seuraavat, varsinkin kun uudistetaan eläinsuojelulakia, että nämä elementit tulevat huomioiduksi sitten eläinsuojelutyössä myöhemminkin. Itse olen sitä mieltä, että nykymuotoinen turkistarhaus — aivan kuten iso osa suomalaisista on tätä mieltä — ei voi vastata eläinten hyvinvointiongelmiin, ja senpä vuoksi esitän vastalauseen 1 mukaista lausumaesitystä, ja vielä kertaalleen luen sen tässä:

"Eduskunta edellyttää, että hallituksen on pikaisesti tehtävä esitys turkistarhauksen lakkauttamiseksi siirtymäajalla samalla huolehtien, että turkistarhaajille turvataan riittävät edellytykset siirtyä muihin elinkeinoihin."

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Tämän asian käsittely ja samaten täysistunto keskeytetään tunnin ajaksi hallintovaliokunnan kokouksen takia, ja sitä jatketaan näillä näkymin kello 19.03.

Täysistunto keskeytettiin kello 18.03.
Täysistuntoa jatkettiin kello 19.09. Puhetta johti toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti.

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Turkistarhaus on laillinen elinkeino. Pitäisikö meidän samoilla perusteilla kieltää kanalat, sikalat, naudanlihatuotanto? Mielestäni ei. Sen sijaan meidän kyllä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota eläinten hyvinvointiin niin, ettei eläimille aiheuteta tarpeetonta tuskaa. Turkistarhauksessakin on kehitettävää, mutta kieltämällä turkistarhauksen Suomessa me emme saavuta kuitenkaan mitään. Markkinat maailmalta eivät katoa mihinkään, päinvastoin. Suomalainen tuotanto vain karkaisi muihin maihin, joissa tuotantoeläimillä on huonommat olosuhteet. Kieltämisen sijaan on parannettava eläinten elämisen olosuhteita.

Arvoisa puhemies! Ei tämä edustaja Haapasen esitys aivan huono ollut, mutta jätän kuitenkin sen kannattamisen seuraavalle puhujalle.

Johanna  Karimäki  /vihr:

Arvoisa puhemies! Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi siirtymäajalla ehti ensimmäisenä kansalaisaloitteena historialliseen eduskuntakäsittelyyn. Aloite sai hyvän ja perusteellisen käsittelyn, ja syntyi vilkasta keskustelua eläinten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä. Perustuslakivaliokunta varmisti elinkeinosta luopumisen perustuslaillisuuden, kunhan siirtymäajasta ja vaihtoehtoisista elinkeinoista huolehditaan.

Elinkeinon eettisyys on ollut esillä. Mielestäni villieläimen pitäminen pienessä ritiläpohjaisessa häkissä yhden virikkeen eli purukapulan kanssa ei ole kestävää eikä oikein. Olemme nähneet kuvia myös sairaista eläimistä: vuotavia silmiä, purtuja häntiä ja häiriökäyttäytymistä. Nykyisessä muodossaan turkistarhausta vastustaa iso osa kansasta. Monessa Euroopan valtiossa tarhaus on kielletty.

Arvoisa puhemies! Kansalaisaloite on hyvällä tavalla tuonut demokratiaan uuden työkalun. Olen iloinen siitä, että eläinten hyvinvointi on noussut aloitteen käsittelyn myötä yhteiskunnalliseen keskusteluun. Parannusta eläinten oloihin voimme saada myös uudistamalla eläinsuojelulain, ja toivon tämän keskustelun vaikuttavan eläinsuojelulain kokonaisuudistukseen. Vihreä ryhmä kannattaa turkistarhauksesta luopumista siirtymäajalla.

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Haapasen esitystä eli lausumaehdotusta.

Peter Östman /kd:

Arvoisa puhemies! Lyhyesti: Tästä aiheesta on puhuttu monta puheenvuoroa. Olen itsekin ollut hyvin aktiivinen tässä asiassa. Totean vain, että turkistarhaus on laillinen elinkeino ja jatkunee sellaisenaan.

Keskustelu päättyi.