Täysistunnon pöytäkirja 72/2013 vp

PTK 72/2013 vp

72. TIISTAINA 18. KESÄKUUTA 2013 kello 14.00

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Kaj Turunen /ps:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esitys kuitinantovelvollisuudesta käteiskaupassa on osa hallituksen toimia harmaan talouden torjumiseksi. Yritys on hyvä, mutta lukuisat rajaukset tarjoamisvelvollisuudesta vesittävät kyllä pahasti tätä esitystä. Tuleekin kieltämättä vaikutelma siitä, että hallitus rajauksillaan määrittelee sen, kenellä on mahdollisuus harmaata taloutta harjoittaa. Kuitinantovelvollisuus sinällään ei torju merkittävästi käteiskaupassa harmaata taloutta. Olennaista ei ole niinkään se, tarjoaako elinkeinonharjoittaja kuitin asiakkaalle, vaan se, viekö hän sen kirjanpitoon. Näitä toimia pitäisikin lainsäädännöllä parantaa, ja tyyppihyväksytyn kassakoneen edellyttäminen olisi sellainen toimi.

Keskustelu päättyi.