EDUSKUNNAN VASTAUS 100/2009 vp

EV 100/2009 vp - HE 70/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta (HE 70/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 10/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1080/2008, seuraavasti:

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä            kuuta 20  .

Liite

VEROTAULUKKO
Etyylialkoholipitoisuus tilavuusprosentteina Tuoteryhmä Veron määrä
Olut
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 11. 2,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 12. 26,00 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 21. 5,50 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 22. 138,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 5,5 mutta enintään 8 23. 203,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 8 mutta enintään 15 24. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Viinit

— yli 15 mutta enintään 18

25. 283,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Välituotteet
— yli 1,2 mutta enintään 15 31. 344,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
— yli 15 mutta enintään 22 32. 568,00 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa
Etyylialkoholi
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet:
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 41. 2,20 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
— yli 2,8 45. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia
Muut 46. 39,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia

_______________

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2009

​​​​