HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 12/2012 vp

HaVL 12/2012 vp - K 7/2012 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2011

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 26 päivänä huhtikuuta 2012 lähettänyt hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2011 (K 7/2012 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan ja ulkoasiainvaliokuntaan ja samalla määrännyt, että pysyvien erikoisvaliokuntien on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

talousjohtaja Jukka Metso, sisäasiainministeriö

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Valiokunta katsoo hallituksen toimenpidekertomukseen viitaten, että seuraavien eduskunnan lausumien johdosta suoritetut toimenpiteet ovat riittäviä tai lausumat ovat käyneet muuten tarpeettomiksi:

 • Kotouttamislain kehittäminen

  HE 166/2005 vp

 • Siviilikriisinhallintaan osallistuvan henkilöstön palvelussuhteen ehdot

  HE 46/2008 vp

 • Valtion toimintojen sijoittaminen

  HE 237/2001 vp

 • Keskus-, alue- ja paikallishallinnon henkilöstöpolitiikka

 • Julkisen sektorin henkilöstöpolitiikka

  VNS 2/2005 vp.

Muut kuin edellä mainitut hallintovaliokunnan myötävaikutuksella syntyneet lausumat ovat edelleen tarpeellisia, eikä niitä voida poistaa kertomuksesta.

Valiokunta viittaa muilta osin hallituksen kertomuksessa lausuttuun eikä katso aiheelliseksi tällä kertaa käsitellä laajemmin hallituksen kertomusta.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää,

että perustuslakivaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2012

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • Tp.pj. Rakel Hiltunen /sd
 • jäs. Heikki Autto /kok
 • Reijo Hongisto /ps
 • Risto Kalliorinne /vas
 • Mika Kari /sd
 • Elsi Katainen /kesk
 • Timo V. Korhonen /kesk
 • Antti Lindtman /sd
 • Markus Lohi /kesk
 • Pirkko Mattila /ps
 • Outi Mäkelä /kok
 • Tapani Mäkinen /kok
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • vjäs. Antti Rantakangas /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Ossi Lantto

​​​​