Täysistunnon pöytäkirja 12/2014 vp

PTK 12/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

12. TORSTAINA 20. HELMIKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.36), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.36—20.00) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (20.00—21.28).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Jyrki Katainen /kok (e)
 • Sampsa Kataja /kok (s)
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Merja Kyllönen /vas (s)
 • Eero Lehti /kok (s)
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Aila Paloniemi /kesk (s)
 • Tuula Peltonen /sd
 • Juha Sipilä /kesk (s)
 • Alexander Stubb /kok
 • Jani Toivola /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Tytti Tuppurainen /sd (s)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Pertti Virtanen /ps (s)
 • Juha Väätäinen /ps (s)
 • Tuula Väätäinen /sd (s)

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Raija Vahasalo /kok (16.17)
 • Jani Toivola /vihr (17.02)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

2) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Lähetekeskustelu

Muu asia  M 10/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 3 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 3 minuuttia.

Keskustelun aloittaa edustaja Niikko. — Jos edustaja odottaa vielä hetken aikaa, niin sali rauhoittuu ja voimme keskittyä edustajan sanomaan. Jos on neuvottelutarpeita, niin pyydetään siirtämään ne tuonne istuntosalin ulkopuolelle. — No niin, olkaa hyvä.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

3) Laki kaivoslain 169 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 78/2013 vp (Heikki Autto /kok ym.)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

4) Laki tupakkalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 74/2013 vp (Ari Jalonen /ps)

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 206/2013 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 1/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 21.2.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 21.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen