Täysistunnon pöytäkirja 120/2014 vp

PTK 120/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

120. TORSTAINA 27. MARRASKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.00—18.10), ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (18.10—19.34 ja 21.31—22.28) ja toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (19.34—21.31).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Lars Erik Gästgivars /r
 • Reijo Hongisto /ps
 • Krista Kiuru /sd (e)
 • Esko Kiviranta /kesk (e)
 • Esko Kurvinen /kok
 • Elina Lepomäki /kok (e)
 • Markku Mäntymaa /kok
 • Mika Niikko /ps
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (e)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Raimo Piirainen /sd (s)
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Lenita Toivakka /kok (e)
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Erkki Virtanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 4 edustajaa:

 • Lars Erik Gästgivars /r (16.28)
 • Mika Niikko /ps (16.36)
 • Erkki Virtanen /vas (16.49)
 • Reijo Hongisto /ps (17.07)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti, jossa esitetään kysymyksiä ministereille.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Edelleen pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen ministerille, ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla P-painiketta.

2) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 10/2013 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Valiokunta ehdottaa, että kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset hylätään.

Muistutan edustajia siitä, että keskustelu käydään ennen asian käsittelyä pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena enintään 5 minuutin puheenvuoroin. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään tuon saman 5 minuuttia.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/7/2014

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kielilain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 206/2014 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 121/1/2014

4) Laki hallintolainkäyttölain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 89/2014 vp (Kalle Jokinen /kok ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Laki vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 93/2014 vp (Tytti Tuppurainen /sd)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

6) Laki opintotukilain 4 a §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 94/2014 vp (Kalle Jokinen /kok)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 28.11.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen