Täysistunnon pöytäkirja 124/2014 vp

PTK 124/2014 vp

Tarkistettu versio 2.0

124. TORSTAINA 4. JOULUKUUTA 2014

Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma (16.01—18.15), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti (18.15—20.53) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi (20.53—22.23).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 16 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Lauri Ihalainen /sd (e)
 • Olli Immonen /ps (s)
 • Ilkka Kanerva /kok (e)
 • Pia Kauma /kok (e)
 • Merja Kuusisto /sd (e)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Elisabeth Nauclér /r
 • Mats Nylund /r
 • Pentti Oinonen /ps (s)
 • Heli Paasio /sd
 • Sirpa Paatero /sd
 • Annika Saarikko /kesk (p)
 • Erkki Tuomioja /sd (e)
 • Jutta Urpilainen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa:

 • Elisabeth Nauclér /r (16.16)
 • Jutta Urpilainen /sd (16.19)
 • Jukka Gustafsson /sd (16.35)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suullisia kysymyksiä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on suullinen kyselytunti.

Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen läsnä olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan.

Itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalvelus

Puhemies Eero Heinäluoma:

Seuraavaksi pyydän hiljaisuutta saliin ja pyydän keskittymään päivälistan asioihin, ja mahdolliset tapaamiset ja neuvottelut on syytä pitää kahvilan puolella

Esitellään itsenäisyyspäivän juhlajumalanpalveluksen juhlamenojenohjaajan kirjelmä itsenäisyyspäivän ekumeenisesta jumalanpalveluksesta. (Hälinää) — Pyydän pääsihteeriä odottamaan hetken ja pyydän todellakin, että nämä tilaisuudet ja neuvottelut siirretään salin ulkopuolelle.

Sihteeri luki:

"Juhlamenojenohjaaja

Helsingissä, marraskuun 10. päivänä 2014

Eduskunnan puhemiehelle

Juhlamenojenohjaajana minulla on kunnia välittää Teille, Herra Puhemies, sekä eduskunnan varapuhemiehille ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua Tuomiokirkossa lauantaina, 6. joulukuuta 2014 klo 12 pidettävään Suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen juhlajumalanpalvelukseen.

Tiina Myllyntausta

Asu: Tumma puku"

"Ceremonimästaren

Helsingfors, den 10 november 2014

Till Riksdagens talman

I egenskap av ceremonimästare har jag härmed äran framföra till Er, Herr Talman, samt till riksdagens vicetalmän och riksdagsledamöterna statsrådets inbjudan till den ekumeniska festgudstjänst, som på Finlands självständighetsdag lördagen, den 6 december 2014 avhålles i Domkyrkan kl. 12.

Tiina Myllyntausta

Klädsel: Mörk kostym"

Puhemies Eero Heinäluoma:

Pyydän edustajia kokoontumaan Tuomiokirkkoon menoa varten Kansalliskirjaston edustalle ylihuomenna lauantaina, itsenäisyyspäivänä, kello 11.40.

2) Pohjoismaat EU:ssa — EU Pohjoismaissa

Keskustelu

Keskustelualoite  KA 10/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ajankohtaiskeskustelun avaa suuren valiokunnan puheenjohtaja Riitta Myller. Seuraavan puheenvuoron käyttää valtioneuvoston edustaja.

Asian käsittely päättyi.

3) Pohjoismaiden neuvosto Suomen valtuuskunta toimintakertomus 2013

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 15/2014 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö.

Nyt siirrytään ihan normaaliin päiväjärjestykseen, että saa puhua paikalta enintään 2 minuutin mittaisia puheenvuoroja ja sitten täältä edestä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Kansalaisaloite eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta (KAA 3/2013 vp)

Ensimmäinen käsittely

Muu asia  M 10/2013 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 2/2014 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on suuren valiokunnan mietintö. Suuri valiokunta on yhtynyt eduskunnan 28.11.2014 tekemään päätökseen.

Päätökset

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen vuosikertomus 2013
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2013 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2014 vp

Kertomus  K 16/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 7/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Kun asia on pyydetty pöydälle ja ehdotusta on kannatettu, niin asia on jäävä pöydälle. Onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta?

Keskustelu pöydällepanosta päättyi.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Keskustelussa on Pirkko Ruohonen-Lerner ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

Selonteko hyväksyttiin.

Pirkko Ruohonen-Lernerin ehdotus hyväksyttiin ja asia pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

6) Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan tarkastuksen ja valvonnan raportti 2014

Ainoa käsittely

Kertomus  K 15/2014 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 8/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskunnan ylijäämänjaon verotusta koskevien säännösten muuttamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 32/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 125/4/2014

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen romutuspalkkiokokeilusta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 251/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 26/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 241/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 14/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalvelun tuottajalle

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2014 vp

Toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 255/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 30/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työsopimuslain 13 luvun 6 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja työttömyysturvalain 7 luvun 3 §:n 3 momentin kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 198/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2014 vp

Lakialoite  LA 66, 78/2014 vp

Toimenpidealoite  TPA 36/2012 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 280/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 15/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 281/2014 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 16/2014 vp

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

16) Kalastuslaki ja eräät siihen liittyvät lait

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 57/2014 vp (Jari Myllykoski /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

17) Laki työttömyysturvalain 4 luvun 5 §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 82/2014 vp (Silvia Modig /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

18) Laki alkoholilain 33 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 90/2014 vp (Timo Heinonen /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

19) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2014 vp (Kauko Tuupainen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

20) Laki ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 95/2014 vp (Pentti Kettunen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

21) Laki väylämaksulain kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 97/2014 vp (Eeva-Johanna Eloranta /sd ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

22) Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 99/2014 vp (Aino-Kaisa Pekonen /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

23) Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 101/2014 vp (Silvia Modig /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

24) Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle: Sotilasosaston asettaminen korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Norjan, Viron, Liettuan, Latvian ja Irlannin muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2015

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 7/2014 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 17/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 20 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 176/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 33/2014 vp

Lakialoite  LA 55/2013 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuotannollisten investointien korotetuista poistoista verovuosina 2013 ja 2014 annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 269/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 34/2014 vp

Lakialoite  LA 67/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 180/2014 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 36/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 209/2014 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 33/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys eduskunnalle kestävän metsätalouden määräaikaiseksi rahoituslaiksi sekä laeiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain ja kiinteistön yhteisomistajien osallistumisesta metsätalouden rahoituslainsäädännössä tarkoitettuun toimenpiteeseen annetun lain kumoamisesta sekä kestävän metsätalouden rahoituslain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 21/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kalastuslain 8 a ja 88 §:n, metsästyslain 8 §:n ja poronhoitolain 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 194/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi FLEGT-lupajärjestelmästä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 178/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 23/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 258/2014 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 15/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

33) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 202/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 31/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

34) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 238/2014 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

35) Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 19/2014 vp

Hallituksen esitys  HE 111/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 11/2014 vp

Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2014 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 5.12.2014 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.23.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen