Täysistunnon pöytäkirja 27/2006 vp

PTK 27/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

27. KESKIVIIKKONA 22. MAALISKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tarja Filatov /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Leena Luhtanen /sd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Markus Mustajärvi /vas
 • Mikaela Nylander /r
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Paula Risikko /kok
 • Jukka Roos /sd
 • Tero Rönni /sd
 • Sari Sarkomaa /kok
 • Arto Satonen /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

22.3. edustajat

 • Eva Biaudet /r
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk

22. ja 23.3. edustajat

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Heidi Hautala /vihr
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Tuija Nurmi /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Astrid Thors /r
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Matti Väistö /kesk

22.—24.3. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Antti Kalliomäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22. ja 23.3. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

22.—24.3. edustaja

 • Hannu Hoskonen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

22.3. edustajat

 • Anne Holmlund /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Jukka Roos /sd
 • Irja Tulonen /kok

__________

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2005

Puhemies:

Ilmoitetaan, että Suomen itsenäisyyden juhlarahaston hallintoneuvoston kirjelmän ohella 1. päivältä maaliskuuta 2006 on eduskunnalle saapunut Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annetun lain 9 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu kertomus rahaston toiminnasta vuodelta 2005 (K 2/2006 vp). Tämä kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

Ulkoasiainvaliokunnan jäsenet

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valiokuntapaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta ulkoasiainvaliokunnan jäsenyydestä ed. Aila Paloniemi ja varajäsenyydestä ed. Kauko Juhantalo. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöjä.

Pyyntöihin suostutaan.

Puhemies:

Ilmoitetaan, että ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali toimitetaan huomenna torstaina 23. päivänä maaliskuuta kello 16.30 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on vaalisäännön 13 §:n mukaan jätettävä keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lastensuojelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 225/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 7/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

(Hälinää) Pyydän edustajia rauhoittumaan ja siirtämään muut keskustelut salin ulkopuolelle.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 2/2006 vp (Marjo Matikainen-Kallström /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki tieliikennelain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 4/2006 vp (Lyly Rajala /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

4) Laki ajoneuvoverolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 13/2006 vp (Jouko Laxell /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Laki yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 14/2006 vp (Jouko Laxell /kok)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

6) Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 15/2006 vp (Jouko Laxell /kok ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 16.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen