Täysistunnon pöytäkirja 3/2010 vp

PTK 3/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

3. TORSTAINA 4. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (16.01—17.59), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (17.59—19.22) ja toinen varapuhemies Tarja Filatov (19.22—19.57).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 19 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Eero Akaan-Penttilä /kok (e)
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd (e)
 • Liisa Hyssälä /kesk (s)
 • Jyri Häkämies /kok (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Mikaela Nylander /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Markku Rossi /kesk (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Raija Vahasalo /kok
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas (s)
 • Paavo Väyrynen /kesk (e)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaalit ovat yksimielisiä ja että eduskunta valitsee ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Ulla-Maj Wideroosin ja ed. Ville Niinistön sekä ed. Ville Niinistöltä vapautuneelle varajäsenen paikalle ed. Heli Järvisen,

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Johanna Sumuvuoren ja

sivistysvaliokunnan jäseneksi ed. Håkan Nordmanin.

3) Kansliatoimikunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti kansliatoimikunnan varajäseneksi ed. Mats Nylundin.

4) Hallituksen esitys kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 273/2009 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys Anguillan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 278/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys Cookinsaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 279/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys Samoan kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 280/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys Turks- ja Caicossaarten kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 281/2009 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 258/2009 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 11/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 54/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelu asiasta alkoi 10.12.2009 pidetyssä täysistunnossa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön 54/2009 vp pohjalta. Asia lähetettiin 11.12.2009 pidetyssä täysistunnossa perustuslakivaliokuntaan. Nyt jatketaan asian käsittelyä perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta.

PTK 124/3/2009

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys Gibraltarin kanssa veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 256/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 46/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys Singaporen kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 257/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 47/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina 5.2.2010 kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 19.57.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen